Przejdź do treści

Zajęcia z doradztwa zawodowego - projekt Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie

Indywidualne Doradztwo Edukacyjno - Zawodowe     Grupa 50 uczniów w zawodzie technik usług fryzjerskich, technik ekonomista i technik architektury krajobrazu korzysta z bezpłatnego Indywidualnego Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego w ramach projektu Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie. Podczas spotkań z Doradcą Zawodowym uczniowie uzyskują wsparcie w wyborze dalszej ścieżki edukacji i kariery. Poznają swoje predyspozycje zawodowe oraz mocne i słabe strony.