Przejdź do treści

Zajęcia koła naukowego z języka angielskiego - projekt "Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie"

Zajęcia koła naukowego z języka angielskiegoW ramach projektu "Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie", uczniowie klas pierwszych technikum architektury krajobrazu i technikum usług fryzjerskich uczestniczą w zajęciach koła naukowego z języka angielskiego. 30-godzinny kurs prowadzi do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, takich jak: porozumiewanie się w języku obcym w różnych sytuacjach czy autoprezentacji. Zajęcia realizowane są w małej 9 osobowej grupie, co pozwala na przełamanie barier w komunikowaniu się w języku angielskim. W ramach zajęć położony jest nacisk na naukę słownictwa branżowego co znacznie ułatwi komunikowanie się z potencjalnym klientem zagranicznym.