Przejdź do treści

Matura 2022 - harmonogram, komunikaty

  1. Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.

  2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. + Załączniki

  3. Komunikat o dostosowaniach 2022

  4. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2022

  5. Komunikat o egzaminie z informatyki 2022

  6. Komunikat o zasadach bezpieczeństwa zdrowotnego 2022 (podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 2020–2021 odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów).

Zmiany w formule egzaminu maturalnego w 2021 roku

Prezentujemy zmiany w formule egzaminu maturalnego w 2021 roku

Istotne zmiany to: ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, egzaminy ustne nieobowiązkowe, przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym nieobowiązkowe.

Więcej informacji pod linkiem

Arkusze maturalne - nowa formuła 2018

Język polski

MPO-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-182 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-182 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-182 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Czytaj więcej...

Arkusze maturalne - nowa formuła 2016

Egzamin maturalny w nowej formule:

Rok 2016

Język polski

MPO–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO–P1_7P–162 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Czytaj więcej...

Arkusze maturalne - nowa formuła 2015

Egzamin maturalny w nowej formule:

Rok 2015

Język polski

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + zasady oceniania
MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Czytaj więcej...

Arkusze maturalne - stara formuła 2016

Egzamin maturalny w starej formule:

Rok 2016

Język polski

MPO–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Czytaj więcej...