Przejdź do treści

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2022 w ZST w Czartajewie

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2022 w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.:

Część pisemna: Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Część praktyczna:

1

AU.26

Projektowanie fryzur

kredki ołówkowe miękkie 24 kolory, ołówki 2H do 8B, temperówka, cyrkiel, gumka, linijka 20 cm, chusteczki higieniczne, chusteczki wilgotne, ołówek automatyczny o grubości 0,7 lub 0,5

2

AU.25

Prowadzenie działalności handlowej

kalkulator prosty*,

3

EE.26

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

kalkulator prosty*

4

EE.09

Programowanie, tworzenie
i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Szczegółowa informacja odnośnie materiałów i przyborów pomocniczych jest zamieszczona we wskazaniach dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczących przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu, które są udostępniane przed egzaminem.

5

MG.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń

6

AU.36

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Egzamin zawodowy - egzaminy poprawkowe sesja lato 2021

egzamin lato 2021 - info    Osoby zdające egzamin w sesji zimowej 2021, zgłaszające chęć przystąpienia do egzaminów poprawkowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2021 (czerwiec-lipiec 2021) proszone są o złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2021(czwartek).

 - deklaracja przystąpienia do egzaminu

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Lato 2021

Udostępniamy deklaracje do pobrania przez uczniów/absolwentów zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Lato 2021: