Przejdź do treści

Kierownictwo ZST Czartajew:

Marta Izabela Jakimiuk- dyrektor
 Marta Zagubień - Okłota- wicedyrektor
Dorota Jaszczuk
- kierownik internatu
Mariusz Niewiarowski
- kierownik szkolenia praktycznego

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w roku szkolnym 2022/2023

Przedmiot Nazwisko i imię
język polski Marta Tymińska-Kacprowska, Sylwia Pierlejewska
język angielski Monika Olędzka, Iwona Poletyło
język francuski Mariusz Szulc
język niemiecki
Urszula Jermakowicz
język rosyjski Krystyna Mantur
matematyka Marta Zagubień-Okłota, Anetta Lenkiewicz, Halina Jaroszuk, Anna Samojluk
fizyka Anetta Lenkiewicz
muzyka Łukasz Kraujutowicz
historia Mirosław Samosiuk, Ewa Gierasimiuk
historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość Mirosław Samosiuk
wiedza o społeczeństwie Mirosław Samosiuk, Marta Kacprowska - Tymińska
geografia Bogdan Laskowski
biologia Wiktor Wolszczuk
chemia Ewelina Jabczyk
edukacja dla bezpieczeństwa Ludwik Zaremba
informatyka Justyna Szewiak-Puch, Piotr Szymaniuk, Wiktor Wolszczuk
podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza Walentyna Homanowska
przedmioty zawodowe technik informatyk Leon Kochanowski, Justyna Szewiak-Puch, Mariusz Szulc, Piotr Szymaniuk, Dariusz Michaluk
przedmioty zawodowe technik mechanik Leon Kochanowski, Piotr Szymaniuk, Jerzy Filutowski
przedmioty zawodowe technik ekonomista Walentyna Homanowska, Marta Jakimiuk, Katarzyna Piotrowska, Ewelina Jabczyk
przedmioty zawodowe technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Bogdan Laskowski
przedmioty zawodowe technik usług fryzjerskich Justyna Jaroszuk, Dorota Kalinowska, Justyna Szewiak - Puch
przedmioty zawodowe technik elektryk Marek Chmielewski, Sławomir Kaliszewski
przedmioty zawodowe technik architektury krajobrazu Ludwik Zaremba, Izabela Klepacka - Dunajko, Dariusz Żebrowski
kompetencje personalne i społeczne i organizacja pracy zespołów Katarzyna Piotrowska
wychowania fizyczne Stanisław Kubeł, Rafał Szyszko, Marcin Stypułkowski
religia ks. Dariusz Tworkowski, ks. Jarosław Błażejak, ks. Taras Diachuk
biblioteka Elżbieta Rożuk

 

wychowawcy internatu

Dorota Jaszczuk - kierownik internatu, 

Justyna Wojtkowska, Anna Niewiarowska, Maria Michalak, Mariusz Niewiarowski, Marcin Stypułkowski - wychowawcy