Przejdź do treści

Kierownictwo ZST Czartajew:

Marta Izabela Jakimiuk- dyrektor
 Marta Zagubień - Okłota- wicedyrektor
Dorota Jaszczuk
- kierownik internatu
Mariusz Niewiarowski
- kierownik szkolenia praktycznego

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w roku szkolnym 2021/2022

Przedmiot Nazwisko i imię
język polski Marta Tymińska-Kacprowska, Sylwia Pierlejewska
język angielski Natalia Gusiewa-Romaniuk, Monika Olędzka, Iwona Poletyło
język francuski Mariusz Szulc
język niemiecki
Krystyna Mantur, Urszula Jermakowicz
język rosyjski Krystyna Mantur
matematyka Marta Zagubień-Okłota, Anetta Lenkiewicz, Sylwia Jankowska
fizyka Anetta Lenkiewicz
muzyka Łukasz Kraujutowicz
historia, historia i społeczeństwo Mirosław Samosiuk, Ewa Gierasimiuk
wiedza o społeczeństwie Mirosław Samosiuk
geografia Bogdan Laskowski
biologia Wiktor Wolszczuk
chemia Sylwia Jankowska
edukacja dla bezpieczeństwa Ludwik Zaremba
informatyka Justyna Szewiak-Puch, Piotr Szymaniuk, Wiktor Wolszczuk
podstawy przedsiębiorczości Walentyna Homanowska
przedmioty zawodowe technik informatyk Leon Kochanowski, Justyna Szewiak-Puch, Mariusz Szulc, Piotr Szymaniuk, Dariusz Michaluk
przedmioty zawodowe technik mechanik Leon Kochanowski, Piotr Szymaniuk, Łukasz Jachimczuk
przedmioty zawodowe technik ekonomista Walentyna Homanowska, Marta Jakimiuk, Katarzyna Piotrowska, Ewelina Jabczyk
przedmioty zawodowe technik handlowiec Katarzyna Piotrowska, Walentyna Homanowska
przedmioty zawodowe technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Bogdan Laskowski
przedmioty zawodowe technik usług fryzjerskich Justyna Jaroszuk, Dorota Kalinowska, Justyna Szewiak - Puch
przedmioty zawodowe technik elektryk Marek Chmielewski, Piotr Żembrowski, Adam Stawiecki, Mariusz Siwiak
przedmioty zawodowe technik architektury krajobrazu Ludwik Zaremba
kompetencje personalne i społeczne i organizacja pracy zespołów Justyna Szewiak - Puch
wychowania fizyczne Stanisław Kubeł, Rafał Szyszko, Marcin Stypułkowski
religia ks. Dariusz Tworkowski, ks. Jarosław Błażejak, ks. Taras Diachuk
biblioteka Elżbieta Rożuk

 

wychowawcy internatu

Dorota Jaszczuk - kierownik internatu, 

Justyna Wojtkowska, Anna Niewiarowska, Ewelina Jabczyk, Mariusz Niewiarowski, Marcin Stypułkowski - wychowawcy