• Drukuj

Kierownictwo ZST Czartajew:

Marta Izabela Jakimiuk
- dyrektor

Marta Zagubień - Okłota
- wicedyrektor

Dorota Jaszczuk
- kierownik internatu

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w roku szkolnym 2019/2020

Przedmiot Nazwisko i imię
język polski Sylwia Pierlejewska, Marta Tymińska-Kacprowska
język angielski Natalia Gusiewa-Romaniuk, Monika Olędzka
język francuski Mariusz Szulc
język niemiecki
Krystyna Mantur, Urszula Jermakowicz
język rosyjski Krystyna Mantur
matematyka Marta Zagubień-Okłota, Anetta Lenkiewicz, Sylwia Jankowska
fizyka z astronomią Anetta Lenkiewicz
wiedza o kulturze Sylwia Pierlejewska
muzyka Łukasz Kraujutowicz
historia, historia i społeczeństwo Bogdan Laskowski, Mirosław Samosiuk
wiedza o społeczeństwie Mirosław Samosiuk
geografia Bogdan Laskowski
biologia Renata Dobrogowska, Wiktor Wolszczuk
chemia Renata Dobrogowska
edukacja dla bezpieczeństwa Ludwik Zaremba
informatyka Justyna Szewiak-Puch, Piotr Szymaniuk, Wiktor Wolszczuk
podstawy przedsiębiorczości Walentyna Homanowska
przedmioty zawodowe technik informatyk Leon Kochanowski, Justyna Szewiak-Puch, Mariusz Szulc, Piotr Szymaniuk, Dariusz Michaluk
przedmioty zawodowe technik mechanik Leon Kochanowski, Piotr Szymaniuk
przedmioty zawodowe technik ekonomista Walentyna Homanowska, Marta Jakimiuk, Katarzyna Piotrowska, Ludwik Zaremba, Monika Walendziuk
przedmioty zawodowe technik handlowiec Katarzyna Piotrowska, Walentyna Homanowska
przedmioty zawodowe technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Bogdan Laskowski
przedmioty zawodowe technik usług fryzjerskich Justyna Jaroszuk, Dorota Kalinowska
przedmioty zawodowe technik elektryk Adam Stawiecki, Marek Chmielewski, Piotr Żembrowski
przedmioty zawodowe technik architektury krajobrazu Ludwik Zaremba
wychowania fizyczne Stanisław Kubeł, Rafał Szyszko
religia ks. Dariusz Tworkowski, ks. Jarosław Błażejak, ks. Taras Diachuk
biblioteka Elżbieta Rożuk

 

wychowawcy internatu

Dorota Jaszczuk - kierownik internatu, 

Małgorzata Mertens, Justyna Wojtkowska, Anna Niewiarowska, Mirosław Samosiuk, Ludwik Zaremba - wychowawcy