Przejdź do treści

"Dziady cz. III" specjalnie dla uczniów naszej szkoły

     25 września uczniowie z klas drugich obejrzeli w naszej szkole spektakl "Dziady. Część III" w wykonaniu aktorów z Teatru Forma w Białymstoku. Przedstawienie zostało przygotowane z myślą o młodych ludziach, którzy uważają utwór za trudny i niezrozumiały. Dlatego inscenizacja zawiera w sobie dużo sugestywnych scenograficznych obrazów i ciekawych form lalkowych. Nie jest to kosztem sensów zawartych w dramacie, ponieważ wszystkie najważniejsze wątki utworu są pokazane i zinterpretowane. Celem spektaklu jest przybliżenie Dziadów III cz. nie tylko jako wybitnego dzieła  A. Mickiewicza, ale przede wszystkim spojrzenie na ten utwór od strony bohaterów - ich problemów, dylematów, wątpliwości, marzeń i ambicji.

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia"

     Kolejny raz nasza szkoła wzięła udział w akcji „Narodowe czytanie”, której ideą jest propagowanie literatury narodowej poprzez publiczne odczytywanie wybranych fragmentów dzieł. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, czytamy „Przedwiośnie”. Jest to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem Rzeczypospolitej.

     Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy czytali fragmenty oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej akcji.

Zespół Humanistyczny

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

      W maju 2018 roku uczniowie z klasy pierwszej technikum, w zawodzie technik ekonomista (Karolina Kowalczuk, Kacper Oksięciuk i Basia Puchacz) wzięli udział w konkursie „Start-up na 5-tkę”. Ich zadaniem było stworzenie innowacyjnego pomysłu na biznes. Uczniowie mieli wskazać jaki konkretny problem pozwoli rozwiązać ich produkt lub na jaką konkretną potrzebę klientów odpowie, a także - kim będą ich klienci i na czym będą zarabiać. Autorzy pomysłu wykazali się kreatywnością. Poświęcili swój czas na opracowanie projektu i postawili pierwsze kroki w tworzeniu biznesplanów.

     W przedostatnim tygodniu nauki we wszystkich klasach naszej szkoły realizowaliśmy zagadnienia z przedsiębiorczości związane z funkcjonowaniem gospodarki i rolą państwa w gospodarce. Zakres ingerencji państwa w gospodarkę może być różny. Wyróżnia się dwa podstawowe modele: liberalizm gospodarczy i interwencjonizm państwowy. Który jest lepszy? Chyba taki, który pozwalałby stwierdzić, że mieszkamy w najlepszym państwie. A jakie państwo określamy najlepszym? Takie, w którym HDI, czyli wskaźnik rozwoju społeczno-ekonomicznego jest wysoki.

Czytaj więcej...

Kolejna lekcja historii z IPN

     5 czerwca 2018 w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbył się ostatni w tym roku szkolnym „Przystanek historia”, na którym obecni byli m. in. uczniowie naszej szkoły.  Tematem spotkania była „Symbolika niepodległościowa w ikonografii okresu II Rzeczypospolitej i jej źródła”, przedstawiona przez dr Jarosława Schabieńskiego. Prelegent zaprezentował najważniejsze symbole i postacie okresu międzywojennego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele IPN z dyrektorem dr hab. Piotrem Kardelą.

Wycieczka do Siedlec

    30 maja uczniowie z klas pierwszych pojechali do Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach  na spektakl "Mały Książę" w reżyserii Waldemara Koperkiewicza i  w wykonaniu aktorów Teatru Es. W przedstawieniu bajkowa scenografia została wzbogacona wizualizacjami komputerowymi, co w znaczny sposób uatrakcyjniło spektakl. Ważny element stanowiła też oprawa muzyczna, czyli piosenki napisane przez Ulę Gotowicką do muzyki Waldemara Koperkiewicza. Spektakl pokazujący świat z perspektywy dziecka  przypomniał nam o najważniejszych wartościach, takich jak miłość i przyjaźń oraz o tym, że "dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu" (Antoine de Saint- Exupery "Mały Książę").

     Po tych doznaniach artystycznych młodzież aktywnie spędziła czas w kręgielni "Factory 157".

     Wyjazd dostarczył uczniom wiele rozrywki oraz pozwolił wzmocnić relacje koleżeńskie pomiędzy klasami.