Przejdź do treści

KOLEJNY PRZYSTANEK HISTORIA

      W dniu 27.10. 2015 roku  uczniowie naszej szkoły po raz drugi wzięli udział w  Spotkaniu Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Siemiatyczach, które odbyło się w siedzibie Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ulicy Zaszkolnej. Wykład pt. "Polskie podziemnie niepodległościowe w Siemiatyczach i okolicy w latach 1939-1947" wygłosił Paweł Niziołek (IPN Białystok). Po wykładzie miała odbyć się projekcja dokumentalnego filmu o jednym z bohaterów podziemia, jednak z przyczyn  technicznych filmu nie wyświetlono. Za to rozwinęła się długa dyskusja. Uczestnicy spotkania podeszli emocjonalnie do tych wydarzeń historycznych i wielu opowiedziało historie rodzinne związane z lokalnymi bohaterami podziemia niepodległościowego z Siemiatycz i okolic. Ku pokrzepieniu serc zebranych, Pani Anna Borzym-Siemieniuk odczytała  wiersz swego ojca Pana Jana Borzyma pt. " W hołdzie niezłomnym" poświęcony żołnierzom wyklętym. Usłyszeliśmy m.in. słowa:

"Stanęli z bronią w ręku, bo ten „wyzwoliciel”
Bagnetami pisał dekrety – a niby przyjaciel,
Wywózki na Syberię, podstępne rozbrajanie
- Taka była zapłata za dzielne wojowanie.
Krew nadal przelewali, choć wojna skończona
W obronie Ojczyzny, co w Jałcie zdradzona,
Przez swych sojuszników, w obronie ich wolności…
Żołnierzy polskich leżą po świecie rozrzucone kości."

     Uczniowie zatem, zapoznali się nie tylko z prawdą historyczną dotyczącą polskiego podziemia niepodległościowego w Siemiatyczach i okolicy w latach 1939-1947, ale mogli uczestniczyć w dyskusji na ten temat. Dzięki temu nauczyli się konstruktywnego myślenia o najnowszej historii Polski, przekonali się, że bohaterowie byli lub są obok nas. Taka naoczna lekcja patriotyzmu jest optymalną nauką historii i społeczeństwa.
     Większość uczniów - uczestników stanowili mieszkańcy szkolnego internatu, ale wspaniałe jest to, że w spotkaniu wzięli też udział uczniowie klasy pierwszej Technikum Energetyki Odnawialnej i Technikum Ekonomicznego! Organizatorem wyprawy na to spotkanie z najnowszą historią Polski była pani M. Tołwińska-Woźniak - nauczyciel języka polskiego i historii i społeczeństwa, drugą opiekunką grupy była wychowawczyni internatu pani Anna Borzym-Siemieniuk.

oprac. M. Tołwińska-Woźniak     

III Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski "Bitwa na słowa"

Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych powiatu siemiatyckiego i okolic

      Szanowni Państwo!

      Zespół Szkół Rolniczych im W. St. Reymonta w Czartajewie serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w:

III Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim

„Bitwa na słowa”,

który odbędzie się 05.11.2015r. (czwartek) o godz. 10.00 w świetlicy internatu ZSR w Czartajewie. Przewidywany czas trwania konkursu ok. 3h (w zależności od liczby uczestników).

Tegoroczny konkurs dedykujemy twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jest to już trzecia edycja „Bitwy na słowa” i cieszymy się, że taka forma popularyzacji poezji wśród młodzieży zyskuje coraz większe zainteresowanie.

Naszym celem jest pobudzenie młodego pokolenia do aktywnych poszukiwań repertuarowych i twórczego uczestnictwa w kulturze. Działania nasze mają również na celu integrację środowiska nauczycieli i młodzieży wszystkich szkół zaproszonych do udziału w konkursie.

       Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia uczniów: pobierz

Przystanek Historia

W dniu 29.09.2015 roku  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Spotkaniu Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Siemiatyczach, które odbyło się w siedzibie Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ulicy Zaszkolnej. Referat pt."Losy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza we wrześniu 1939r. i po II wojnie światowej" przygotowany przez dr hab. Krzysztofa Sychowicza odczytał zebranym Karol Usakiewicz (IPN Białystok). Po wykładzie nastąpiła projekcja dokumentalnego filmu „Krew na bruku. Grodno 1939” opowiadającego historię walk o Grodno we wrześniu 1939 roku, potem nastąpiła krótka dyskusja. Ponadto uczniowie obejrzeli aktualną  wystawę IPN Białystok pt. „Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas… "

Uczniowie zatem, zapoznali się z prawdą historyczną dotyczącą losów żołnierzy KOP, obrońców Grodna we wrześniu 1939 roku, dzięki temu też pogłębili swój szacunek dla bohaterów narodowych i wzmocnili swoją kondycję Polaków - patriotów.

Większość uczniów - uczestników stanowili mieszkańcy szkolnego internatu. Organizatorem wyprawy na to spotkanie z najnowszą historią Polski była pani M. Tołwińska-Woźniak - nauczyciel języka polskiego i historii i społeczeństwa, drugą opiekunką grupy była wychowawczyni internatu pani Anna Borzym-Siemieniuk.

            

  oprac. M. Tołwińska-Woźniak

 

Śladami Bohaterów

W dniach 14-18 września 2015 r. nasza uczennica Patrycja Grajek wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Włoch - „Śladami Bohaterów”. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Katyń – w rocznicę zbrodni” realizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. W tegorocznym projekcie udział wzięło 39 uczniów oraz 7 opiekunów ze szkół średnich z Augustowa, Białegostoku, Ciechanowca, Czartajewa, Grajewa, Niećkowa, Ostrożan, Siemiatycz, Suwałk, Szczuczyna i Wojewodzina. Patrycja została wytypowana spośród uczniów naszej szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wygraną w konkursie historyczno-literackim. Trasa wycieczki prowadziła na Polskie Cmentarze Wojenne we Włoszech: Monte Cassino, w Bolonii i Loreto k. Ankony - do miejsc pamięci związanych ze szlakiem bojowym armii gen. Andersa. Uczestnicy projektu oddali hołd spoczywającym tam żołnierzom polskim. Przy okazji zwiedzili również Padwę wraz z bazyliką św. Antoniego, Rzym i Watykan gdzie odwiedzili grób św. Jana Pawła II. Podsumowując wyjazd, można stwierdzić, że stanowił on niezwykłą i cenną lekcję historii.


Czytaj więcej...