Przejdź do treści

INWENTARYZAJCA TERENU- PIERWSZY KROK DO PROJEKTU

     Wraz z pierwszymi promieniami słońca uczniowie technikum architektury krajobrazu wyruszyli w teren...

Tym razem sporządzali inwentaryzację ternu zielonego przy Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach.

Co się kryje pod tym stwierdzeniem i na czym polega to ćwiczenie?

     Inwentaryzacja szaty roślinnej to podstawa opracowań projektowych dla terenów zieleni. Często uzupełnia ją tzw. gospodarka drzewostanem. Jest wykonywana tak dla niewielkich ogrodów przydomowych jak i dla parków, czy osiedli.

Co w praktyce oznaczają te pojęcia i na czym polega ta cała inwentaryzacja?

     Inwentaryzacja szaty roślinnej to nic innego jak graficzne naniesienie na aktualną mapę terenu i opisanie wszystkich istniejących drzew starszych niż pięć lat oraz krzewów. Opis sporządza się najczęściej w formie tabelarycznej. W przypadku drzew musimy, dla każdego egzemplarza, podać parametry tj. gatunek, wysokość drzewa, średnica korony, obwód lub/i średnica pnia. Jeśli chodzi o krzewy to przede wszystkim podajemy gatunek, wysokość oraz powierzchnię jaką zajmują. Wszystkie te informacje należy zapisać w tzw. tabeli inwentaryzacyjnej. Tam także, w osobnej kolumnie, dla każdego drzewa lub grupy krzewów zapisujemy tzw. uwagi czyli np. informacje o deformacjach, chorobach, kondycji i innych cechach szczególnych.

Aneta Leszczyńska