Przejdź do treści

Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego i architektury krajobrazu ZSR w Czartajewie

     Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Siedlcach zakwalifikował na eliminacje Okręgowe z Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie:

  • W bloku: Agrobiznes – Tomasza Klepackiego ucznia klasy IV Technikum Ekonomicznego
  • W bloku: Architektura Krajobrazu – Martynę Hruświcką uczennicę klasy III Technikum Architektury Krajobrazu

    Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych skierowana jest do młodzieży klas przedmaturalnej i maturalnej średnich szkół mających związek z szeroko rozumianym zagospodarowaniem obszarów wiejskich. Realizowana jest obecnie w dziewięciu blokach tematycznych tj.: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ogrodnictwa, agrobiznesu, żywienia człowieka i gospodarstwa domowego, ochrony i inżynierii środowiska, leśnictwa oraz architektury krajobrazu. Olimpiada odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Na etapie szkolnym udział bierze ponad 20.000 uczniów, z około 360 szkół. Do etapu okręgowego wyłonionych jest około 1.500 uczniów, a do etapu centralnego przechodzi 210-220 uczniów. Od początku istnienia Olimpiady wzięło w niej udział około 800.000 uczestników z około 400 szkół.

Jest to impreza wpisana do rejestru olimpiad przedmiotowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i przez ten resort nadzorowana.

     Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działający w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska.