Przejdź do treści

Architektura Krajobrazu Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie współpracuje ze Starostwem

     W ramach zajęć praktycznych realizowanych w Technikum Architektury Krajobrazu uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie sporządzili inwentaryzację terenu zielonego przy Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Prace te polegają na graficznym naniesieniu na aktualną mapę terenu i opisaniu wszystkich istniejących drzew starszych niż pięć lat , a także krzewów, z podaniem ich parametrów: gatunku, wysokości drzew, średnicy korony, obwodu lub średnicy pnia, informacji o chorobach, deformacjach, kondycji i   innych cechach szczególnych.
     Sporządzona inwentaryzacja szaty roślinnej jest podstawą do opracowania projektu terenu zieleni.