Przejdź do treści

Architektura Krajobrazu Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie współpracuje ze Starostwem

     W ramach zajęć praktycznych realizowanych w Technikum Architektury Krajobrazu uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie sporządzili inwentaryzację terenu zielonego przy Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Prace te polegają na graficznym naniesieniu na aktualną mapę terenu i opisaniu wszystkich istniejących drzew starszych niż pięć lat , a także krzewów, z podaniem ich parametrów: gatunku, wysokości drzew, średnicy korony, obwodu lub średnicy pnia, informacji o chorobach, deformacjach, kondycji i   innych cechach szczególnych.
     Sporządzona inwentaryzacja szaty roślinnej jest podstawą do opracowania projektu terenu zieleni.

Czytaj więcej...

Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego i architektury krajobrazu ZSR w Czartajewie

     Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Siedlcach zakwalifikował na eliminacje Okręgowe z Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie:

  • W bloku: Agrobiznes – Tomasza Klepackiego ucznia klasy IV Technikum Ekonomicznego
  • W bloku: Architektura Krajobrazu – Martynę Hruświcką uczennicę klasy III Technikum Architektury Krajobrazu

    Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych skierowana jest do młodzieży klas przedmaturalnej i maturalnej średnich szkół mających związek z szeroko rozumianym zagospodarowaniem obszarów wiejskich. Realizowana jest obecnie w dziewięciu blokach tematycznych tj.: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ogrodnictwa, agrobiznesu, żywienia człowieka i gospodarstwa domowego, ochrony i inżynierii środowiska, leśnictwa oraz architektury krajobrazu. Olimpiada odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Na etapie szkolnym udział bierze ponad 20.000 uczniów, z około 360 szkół. Do etapu okręgowego wyłonionych jest około 1.500 uczniów, a do etapu centralnego przechodzi 210-220 uczniów. Od początku istnienia Olimpiady wzięło w niej udział około 800.000 uczestników z około 400 szkół.

Jest to impreza wpisana do rejestru olimpiad przedmiotowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i przez ten resort nadzorowana.

     Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działający w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska.

INWENTARYZAJCA TERENU- PIERWSZY KROK DO PROJEKTU

     Wraz z pierwszymi promieniami słońca uczniowie technikum architektury krajobrazu wyruszyli w teren...

Tym razem sporządzali inwentaryzację ternu zielonego przy Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach.

Co się kryje pod tym stwierdzeniem i na czym polega to ćwiczenie?

     Inwentaryzacja szaty roślinnej to podstawa opracowań projektowych dla terenów zieleni. Często uzupełnia ją tzw. gospodarka drzewostanem. Jest wykonywana tak dla niewielkich ogrodów przydomowych jak i dla parków, czy osiedli.

Co w praktyce oznaczają te pojęcia i na czym polega ta cała inwentaryzacja?

     Inwentaryzacja szaty roślinnej to nic innego jak graficzne naniesienie na aktualną mapę terenu i opisanie wszystkich istniejących drzew starszych niż pięć lat oraz krzewów. Opis sporządza się najczęściej w formie tabelarycznej. W przypadku drzew musimy, dla każdego egzemplarza, podać parametry tj. gatunek, wysokość drzewa, średnica korony, obwód lub/i średnica pnia. Jeśli chodzi o krzewy to przede wszystkim podajemy gatunek, wysokość oraz powierzchnię jaką zajmują. Wszystkie te informacje należy zapisać w tzw. tabeli inwentaryzacyjnej. Tam także, w osobnej kolumnie, dla każdego drzewa lub grupy krzewów zapisujemy tzw. uwagi czyli np. informacje o deformacjach, chorobach, kondycji i innych cechach szczególnych.

Aneta Leszczyńska

Międzynarodowe Targi GARDENIA

     Targi GARDENIA zakończone, a sezon ogrodniczy rozpoczęty!
Pierwszy weekend marca w Poznaniu należał do miłośników zieleni. W dniach 2-4 marca 2017 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkali się profesjonaliści z branży ogrodniczej z właścicielami przydomowych ogródków, tarasów i balkonów, wśród których nie zabrakło również zwiedzających z zagranicy. W Poznaniu pojawiły się także gwiazdy telewizyjne oraz znakomite osobistości, które podzieliły się swoją długoletnią wiedzą z szeroką publicznością. 

     Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA zostały przygotowane z myślą o przedstawicielach z każdego sektora ogrodniczego oraz osobach poszukujących nowatorskich rozwiązań z zakresu aranżacji przydomowych przestrzeni. GARDENIA po raz kolejny stała się miejscem spotkań dla pasjonatów, którzy w atmosferze dobrej zabawy i pozytywnych emocji przygotowali się do nowego sezonu ogrodniczego. 

Więcej informacji oraz obszerna galeria zdjęć na stronie Targów Gardenia:

 

 

Technik architektury krajobrazu pracuje również w zimie

Wydawałoby się, że gdy za oknem króluje zima uczniowie klasy III technikum architektury krajobrazu nie mają co robić... Wręcz przeciwnie! Aranżują przestrzeń tworząc projekty i makiety wypełnione roślinnością i obiektami małej architektury ogrodowej.

Praca nad projektem to bardzo ważne zadanie, ponieważ jest podbudową do stworzenia miejsca relaksu na świeżym powietrzu.