Przejdź do treści

Dzień zawodu technik ekonomista

     W ramach  Dni Zawodów - cyklicznej imprezy w naszej szkole, 16 marca 2018 roku  obchodziliśmy Dzień Zawodu Technika Ekonomisty. Uczniowie klas przedmaturalnych i maturalnych uczestniczyli w spotkaniu z panią Anną Szeryńską - kierownikiem Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach, będącą także Głównym Specjalistą do spraw Organizacji Doradztwa w naszym powiecie.
     Spotkanie miało dwuetapowy przebieg. Młodzieży z klas młodszych zostały przybliżone zasady funkcjonowania instytucji, z usług której korzysta wielu mieszkańców naszego powiatu, będącej także organizatorem wielu szkoleń, konkursów i imprez, w których brali udział nasi uczniowie i absolwenci w ramach wyjazdów zorganizowanych i indywidualnych. Wielokrotnie nauczyciele, młodzież i ich rodzice uczestniczyli w  Wiosennych Targach Ogrodniczych i Pszczelarskich, Zielonej Gali, Podlaskich Targach Budownictwa Wiejskiego, Targach Ogrodniczych "Jesień w sadzie i ogrodzie", Targach Leśnych „Las i My”.  Podczas prelekcji zwrócono uwagę na to, że Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego może być potencjalnym miejscem pracy dla absolwentów naszej szkoły.
       Druga część  spotkania skierowana była do uczniów klas maturalnych i skupiała się głównie na prezentacji działań  i projektów umożliwiających pozyskanie środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Przedstawione przykłady funkcjonujących przedsiębiorstw z różnych branż, które pozyskały środki z Unii Europejskiej powinny uświadomić młodzieży, że warto  szukać informacji na temat źródeł finansowania działalności gospodarczej i wykorzystywać istniejące szanse.

Zdjęcia: Anetta Lenkiewicz

Europejski Konkurs Statystyczny

     Grupa uczniów klasy III TE wraz z opiekunem panią Katarzyna Piotrowską bierze udział w Europejskim Konkursie Statystycznym. Europejski Konkurs Statystyczny jest organizowany przez Eurostat i zgłoszone urzędy statystyczne z 11 krajów Europy. Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów statystyką. Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej i europejskiej. Część krajowa składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy to rozwiązanie 3 testów on-line z pytaniami zamkniętymi. Życzymy sukcesów. 
Więcej informacji na oficjalnej stronie europejskiego konkursu statystycznego.

Uczniowie technikum ekonomicznego z wizytą w Urzędzie Gminy

     W ramach współpracy Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie ze środowiskiem lokalnym oraz realizacji treści programowych z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, uczniowie z pierwszej klasy technikum w zawodzie technik ekonomista spotkali się w Urzędzie Gminy w Siemiatyczach  z pracownikiem tej instytucji - panią Marta Zarzecką. 

     Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące realizacji zadań Samorządu Terytorialnego na szczeblu gminnym. Dużo uwagi poświęcono formalnościom związanym z zakładaniem i prowadzeniem firmy.
     Spotkanie miało na celu podniesienie i doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów oraz przybliżenie młodzieży wiedzy dotyczącej możliwości świadczenia pracy na różnych stanowiskach, w różnych instytucjach i znaczenia znajomości przepisów prawa w związku z prowadzeniem  własnej firmy.

  Walentyna Homanowska

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 10.11.2017

 

     Ostatni dzień pobytu w Grecji rozpoczęliśmy od podsumowania i zamknięcia praktyk zawodowych. Uzupełniliśmy ostatnie wpisy w dzienniczkach praktyk i otrzymaliśmy certyfikaty. Nasz pobyt w Grecji dobiegł końca. Pełni wrażeń i niezapomnianych wspomnień ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

Czytaj więcej...

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 09.11.2017

     Rankiem wyruszyliśmy do Palios Panteleimon – maleńkiej zabytkowej wioski usytuowanej na wysokości ok. 500 m n.p.m.

Czytaj więcej...