Przejdź do treści

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 29.10.2017

     Niedzielę przeznaczyliśmy na wycieczkę na Meteory. Meteory to drugie po Świętej Górze Athos najważniejsze centrum prawosławnego monastycyzmu w Grecji oraz zabytek wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Czytaj więcej...

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 28.10.2017

Ochi” – czyli dzień „Nie”. Narodowe święto Greków

     Dziś w Grecji trwają obchody święta narodowego „Ochi”. 28 października 1940r. grecki premier odrzucił ultimatum Mussoliniego, w którym żądał on zgody na swobodny przemarsz wojsk włoskich przez Grecję. Stanowcze „nie” Greków oznaczało przystąpienie tego kraju do II wojny światowej i poderwało cały naród do walki z wrogiem. „Ochi” stało się symbolem jedności i niezależności Greków.

     W tym dniu w Grecji świętują wszyscy. W związku z tym nasi uczniowie mieli dziś czas wolny, który wykorzystali na odpoczynek i atrakcje hotelowe, typu tenis i golf.

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 27.10.2017

     W dzisiejszym dniu grupa informatyczna i ekonomiczna odbyła wycieczkę krajoznawczo – turystyczną na Skiatos. Naszą wyprawę rozpoczęliśmy w małym porcie Analiapolis wsiadając na statek wycieczkowy Elisabet Cruises. Rejs trwał ponad 2 godziny, ale upłynął nam w miłej atmosferze. Kapitan Kostas Dimitriou zapewnił nam różnego rodzaju atrakcje, m.in. naukę greckich tańców. Po dopłynięciu naszym oczom ukazał się przepiękny widok. Miasteczko ulokowane jest ok. 130 km w linii prostej na północ od Aten, w akwenie Morza Egejskiego. Skiatos ma port przedzielony na pół. Zatoka jest zamknięta dwiema skalistymi wysepkami. W ten sposób tworzy się naturalny port, który składa się z dwóch części. Do jednej wpływają duże promy liniowe, a do drugiej statki wycieczkowe i jachty. Nazwa wyspy pochodzi od zestawienia dwóch greckich słów Athos (nazwa góry) i Skia (cień). To jedynie etymologia, bo jak łatwo się domyśleć, na greckiej wyspie wcale nie tak łatwo o cień. Przeciwnie, słońce obdarowuje tu szczodrze, a 60 plaż na tej maleńkiej wyspie dowodzi, że to doskonałe miejsce na wypoczynek.

Czytaj więcej...

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 26.10.2017

     Nasza grupa ekonomistów odbywała dziś praktyki w pracowni komputerowej. W dalszym ciągu poznawaliśmy funkcje Excela, które mają wykorzystanie przy analizach ekonomicznych. Przygotowywaliśmy dokumenty służbowe: listy i zawiadomienia. Uczyliśmy się wysyłać korespondencję do kilkuset osób naraz. Pracowaliśmy też w programie GIMP, w którym obrabialiśmy i retuszowaliśmy zdjęcia.

    Informatycy szkolili się dziś w języku programowania Visual Basic Application (VBA). Nauczyliśmy się pisać programy komputerowe służące do obliczeń matematycznych i obróbki graficznej – od najprostszych do dość skomplikowanych. Na zakończenie zajęć stworzyliśmy program, który przełożył tekst pisany na mowę.

     W czasie wolnym wybraliśmy się na 3–godzinny spacer brzegiem morza. Rozegraliśmy też mecz siatkówki plażowej. Mimo kremów z filtrem, niektórzy delikatnie odczuli skutki greckiego słońca.

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 25.10.2017

     Dziś grupa informatyczna zajmowała się tematyką z zakresu projektowania i montażu sieci. Praktykanci nauczyli się zarabiać gniazda internetowe oraz kable RJ–45 w standardzie B. Poszerzyli też swoją wiedzę z projektowania i montażu sieci komputerowych.

    Z kolei grupa ekonomistów zaangażowana była na zajęciach w obsługę programu Excel. Program ten znajduje zastosowanie w księgowości. Uczniowie poznali zastosowanie funkcji „wyszukaj” oraz tabel przestawnych. Szeroko omówiono temat ochrony danych osobowych i spotkań służbowych. Młodzież poznała zasady korzystania z podpisu elektronicznego oraz poprawnego wypełniania deklaracji podatkowej drogą elektroniczną.

     Ponieważ pogoda dziś nie sprzyjała zwiedzaniu, czas wolny spędziliśmy na terenie hotelu. Przetestowaliśmy sprzęt sportowy na siłowni. Po południu odwiedziła nas klasa III technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z panem Bogdanem Laskowskim, która odbywa tu praktyki od 15 października. Wymieniliśmy się doświadczeniami oraz uwagami na temat praktyk i pobytu w Grecji. Nasi koledzy w najbliższy piątek wyjeżdżają do domu, więc życzymy im szerokiej drogi i bezpiecznej podróży.