Przejdź do treści

XLI edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

     W dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół CKP i CKU im. Stanisława Staszica w Miętnem odbyły się okręgowe eliminacje XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W eliminacjach udział wzięło 133 uczniów z 26 szkół z okręgu siedleckiego obejmującego dawne województwa: siedleckie, białostockie, suwalskie, łomżyńskie i bialsko podlaskie.

Rywalizacja przebiegała w 7 blokach tematycznych, z których do finału zakwalifikowało się 25 uczniów.

Naszą szkołę reprezentowali: Martyna Hruświcka- Blok Architektura Krajobrazu zajmując 6 miejsce i Tomasz Klepacki - Blok Agrobiznes zajmując miejsce 5. Gratulujemy naszym reprezentantom osiągniętych wyników. 

Sukcesy uczniów technikum ekonomicznego i architektury krajobrazu ZSR w Czartajewie

     Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Siedlcach zakwalifikował na eliminacje Okręgowe z Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie:

  • W bloku: Agrobiznes – Tomasza Klepackiego ucznia klasy IV Technikum Ekonomicznego
  • W bloku: Architektura Krajobrazu – Martynę Hruświcką uczennicę klasy III Technikum Architektury Krajobrazu

    Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych skierowana jest do młodzieży klas przedmaturalnej i maturalnej średnich szkół mających związek z szeroko rozumianym zagospodarowaniem obszarów wiejskich. Realizowana jest obecnie w dziewięciu blokach tematycznych tj.: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ogrodnictwa, agrobiznesu, żywienia człowieka i gospodarstwa domowego, ochrony i inżynierii środowiska, leśnictwa oraz architektury krajobrazu. Olimpiada odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Na etapie szkolnym udział bierze ponad 20.000 uczniów, z około 360 szkół. Do etapu okręgowego wyłonionych jest około 1.500 uczniów, a do etapu centralnego przechodzi 210-220 uczniów. Od początku istnienia Olimpiady wzięło w niej udział około 800.000 uczestników z około 400 szkół.

Jest to impreza wpisana do rejestru olimpiad przedmiotowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i przez ten resort nadzorowana.

     Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działający w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska.

Dzień Zawodu – Technik Ekonomista

     Na przełomie lutego i marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Zawodu – Technik Ekonomista. Reprezentanci tego zawodu podzielili się na 2 grupy: I Gang Finansowych Świeżaków (Donald Talar, Gryzelda Frank, Tatiana Nadziana, Stefania Spłukana) i II Inkubator Innowacji Ekonomicznej (Fortuna Stefczyk, Melania Mamona, Kasia Kasiasta). Przeprowadzili oni quiz ekonomiczny dla drużyn wytypowanych przez inne zawody. Najlepszy okazał się zespół z klasy II Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, kolejne miejsca na podium zajęły klasy: II Technikum Informatycznego i III Technikum Informatycznego. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

     Odbył się również pokaz sztuczek iluzjonistycznych z użyciem monet i banknotów. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć stare monety i banknoty zgromadzone na wystawce numizmatycznej. Stylizacją ekonomistów zajęła się pani Justyna Jaroszuk i uczniowie Technikum Usług Fryzjerskich.

     Nauka w Technikum Ekonomicznym, to nie tylko monotonne liczenie z kalkulatorem, księgowanie i śledzenie zmian w prawie, ale przede wszystkim rozwijanie kreatywności i umiejętności pracy w zespole, a także wiedzy przydatnej każdemu w codziennym życiu.

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych:
Wicedyrektor Marta Jakimiuk
Justyna Szewiak-Puch
Katarzyna Piotrowska


Nowy banknot 500 zł

BANKNOT 500 ZŁ NBP:

          10 lutego wchodzi do obiegu banknot 500 złotych z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego. Takich banknotów będzie 50 milionów sztuk, czyli dwa razy mniej, niż banknotów dwudziestozłotowych, których na rynku obecnie jest najmniej. Jak rozpoznać oryginalny banknot 500 zł? Nie dajcie się oszukać. Wprowadzenie nowego banknotu 500 zł na pewno będą chcieli wykorzystać fałszerze. Jakie zabezpieczenia ma banknot 500 zł?

 

 

Zajrzyj na ciekawe linki dotyczące tematu: 

1     2     3     4

Poznaj swoje prawa w pracy

     14 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie klas II i IV Technikum w zawodzie technik ekonomista z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy. Wykład pani Wioletty Młynarczuk inspektora Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku związany był z kolejną edycją konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do którego zostały zgłoszone klasy II,III i IV technikum ekonomicznego, opiekunem grupy jest p. Justyna Szewiak-Puch. Etap szkolny w formie pisemnego testu on-line odbędzie się 1 grudnia.
     Celem spotkania, jak też konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, inspirowanie młodych ludzi do podnoszenia poziomu wiedzy w tym zakresie oraz uświadomienie osobom, które dopiero wchodzą na rynek pracy, że regulacje prawa pracy mają wpływ na wyższy komfort pracy i życia osobistego, że stosowanie zasad prawa pracy „opłaca się” i jest podstawą funkcjonowania zdrowego rynku pracy oraz uczciwej konkurencji.
     Organizatorzy spotkania mają nadzieje, że młodzież uczestnicząca w spotkaniu rozpoczynając życie zawodowe będzie świadomie korzystać ze swoich praw w pracy oraz w sposób właściwy funkcjonować na rynku pracy.

Nauczyciele zawodowych przedmiotów ekonomicznych:
Wicedyrektor Marta Jakimiuk,
Justyna Szewiak-Puch,
Katarzyna Piotrowska.