Przejdź do treści

Bosch termotechnika szkoli uczniów ZST w Czartajewie

Uczniowie technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technikum elektrycznego w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w kolejnej odsłonie projektu „Bosch Termotechnika Szkoli”.  Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie od kilku lat bierze udział w tym programie, dzięki któremu nasi wychowankowie mają możliwość poznać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ogrzewania i wentylacji. W tym roku z powodu epidemii szkolenia odbywały się w formie webinarium. Reprezentanci naszej szkoły rozwiązywali 3 testy online związane z techniką kondensacyjną, rekuperacją oraz pompami ciepła. W dwóch pierwszych testach najlepszy okazał się Michał Bociuk z technikum elektrycznego, natomiast w ostatnim Jakub Tomkiel z technikum urządzeń i  systemów energetyki  odnawialnej. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci narzędzi firmy Bosch.

 

Dodatkowe uprawnienia dla technika elektryka

UWAGA!!! Uczniowie klas III uczący się na kierunku technik elektryk w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie mają możliwość zdobycia uprawnień w zakresie - Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Popularnie nazywane uprawnieniami SEP. Zdobycie uprawnień jest związane ze zdaniem egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Stowarzyszenia Elektryków Polskich, co będzie miało miejsce jeszcze w marcu w naszej placówce. Świadectwa kwalifikacyjne E w Grupie elektrycznej G1 mają okres ważności 5 lat.

Uczniowie zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji proszeni są o zapisanie się do piątku w sekretariacie szkoły.

Czytaj więcej...

Nowoczesny sprzęt trafił do pracowni zawodowych w naszej szkole

Dzięki pozyskanej przez Powiat Siemiatycki dotacji z UE (blisko 2,5 miliona złotych na realizację całego projektu w dwóch powiatowych szkołach) pracownie zawodowe ZST w Czartajewie zostały bogato wyposażone w nowoczesne urządzenia.

Do pracowni kształcących w zawodzie technik mechanik trafiły nowoczesne maszyny sterowane cyfrowo (frezarka CNC, tokarka, frezarka, szlifierka itp.) oraz kilkanaście zestawów komputerowych, tablice interaktywne, drukarki, skanery, plotery itd.

W nowe urządzenia zostały także wyposażone pracownie kształcące uczniów w kierunku technik elektryk (między innymi różnego rodzaju mierniki, kamerę termowizyjną, lokalizator uszkodzeń, transformatory, analizator systemów fotowoltaicznych, stację transformatorową kontenerową, słup ekspozycyjny, panele fotowoltaiczne, turbinę wiatrową i wiele innego sprzętu).

Wyposażenie pracowni pozwala kształcić młodzież na europejskim poziomie, a w przyszłości zapewnić "fach w ręku", który pozwoli na dobrze płatną pracę.


źródło: Starostwo Powiatowe Siemiatycze + materiały ZST Czartajew

ENERGIA, EDUKACJA, EKOLOGIA

„Szkoła Inteligentnej Energii” to projekt zrealizowany przez ZST w Czartajewie dzięki zwycięstwie w konkursie i grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, a Partnerem Konkursu Fundacja „Za górami, za lasami”.

W ramach dofinansowania zostały zakupione przyjazne środowisku lampy fotowoltaiczne, które oświetlają wejście do budynku szkoły. Projekt oprócz wymiaru ekologicznego ma też wymiar edukacyjny – dlatego zostały zorganizowane warsztaty o odnawialnych źródłach energii, które w formie stacjonarnej i online były prowadzone przez Pana Marka Chmielewskiego. Prezentacja z warsztatów została wysłana do szkół podstawowych, aby również wśród młodszych uczniów zaszczepić ideę ochrony środowiska. Ponadto, został ogłoszony konkurs na pracę pisemną pt. „ Dlaczego należy oszczędzać energie elektryczną”, który wygrali: Bartosz Demiańczuk, Tomasz Omelańczuk, Eryk Obniski. Laureaci otrzymali nagrody w postaci nowoczesnych mierników elektrycznych. 

Szkoła w Czartajewie dzięki realizacji projektu połączyła działanie proekologiczne z edukacją dotyczącą odnawialnych źródeł energii. 

Uczniowie technikum elektrycznego z wizytą w Oerlemans w Siemiatyczach

W dniu 11.03.2020 r uczniowie klasy III Technikum Elektrycznego odbyli wycieczkę do zakładu Oerlemans Foods w Siemiatyczach. Celem wizyty było poznanie specyfiki pracy w zawodzie elektryka, poznanie maszyn, urządzeń i technologii produkcyjnych. Na terenie zakładu uczniowie zwiedzili m.in. główną rozdzielnię średniego napięcia 15kV, gdzie mieli możliwość sprawdzenia doboru aparatów elektrycznych jakie zostały użyte. Zapoznali się również z systemem awaryjnego zasilania pomp wody oraz dowiedzieli się jakie zostały użyte systemy grzewcze w procesie produkcji. Najciekawszym miejscem okazała się jednak główna sterownia, gdzie młodzież skupiła się na urządzeniach kontrolno-pomiarowych monitorujących pracę całego zakładu. Uczniowie podczas zwiedzania zadawali szereg pytań oraz zwracali szczególną uwagę na parametry pracy poszczególnych aparatów i urządzeń. Odpowiedzialnymi za przygotowanie i wyjazd byli nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych - Piotr Żembrowski i Marek Chmielewski.