Przejdź do treści

II Etap Olimpiady ZUS

    15 marca trzyosobowa grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w II Etapie Olimpiady organizowanej przez Oddział ZUS w Białymstoku. Zespół uczniów pisał test który składał się z 25 pytań.

    Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych odbywa się pod hasłem  „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

    Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Lekcje z ZUS

     Ruszyła piąta edycja programu edukacyjnego „ Lekcje z ZUS”, który jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie już po raz drugi przystąpił do projektu. W ramach programu uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i przysługujących im świadczeń - czyli  praw i obowiązków wynikających z podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Czytaj więcej...

Prawa konsumenta

     Konsument to osoba kupująca jakieś produkty (np. jedzenie, odzież, meble) lub korzystająca z jakiś usług (np. fryzjera, kina, banku, Internetu). Każda osoba nabywająca towar na własny użytek  jest konsumentem. Konsument jest obok producenta podstawowym uczestnikiem rynku. Bardzo często zadajemy sobie różne pytania po dokonaniu zakupu: Czy możemy towar zwrócić? Kiedy można towar zareklamować? Jak można złożyć reklamację?....

     Niektóre prawa konsumenta nie zależą od sposobu zawarcia umowy z przedsiębiorcą i muszą być przestrzegane zarówno w przypadku sprzedaży tradycyjnej (np. w stacjonarnym salonie firmowym), jak i w przypadku sprzedaży na odległość (np. w sklepie internetowym) lub poza lokalem (np. podczas pokazu w hotelu). Przedsiębiorca nie może narzucać konsumentowi konieczności zawarcia umowy ani obciążać go dodatkowymi opłatami, jeżeli ten nie wyraził na to zgody. Nie wszystkie usługi podlegają jednakowej regulacji.

     25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednoliciła prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.

     Aby przybliżyć konsumentom oraz przedsiębiorcom wszystkie istotne zmiany Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował portal prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Znajdują się na nim szczegółowe informacje na temat nowych przepisów oraz liczne przykłady ilustrujące poszczególne prawa i obowiązki.

Technik Handlowiec

     Jest to ciągle poszukiwany przez pracodawców zawód na rynku pracy! Aby go zdobyć, należy ukończyć technikum, w tym zawodzie. W trakcie 4-letniej edukacji na przedmiotach ogólnych uczeń przygotowuje się do zdania matury, zaś dzięki treściom realizowanym na przedmiotach zawodowych i praktykach zdobywa dwie kwalifikacje:

1. A.18 Prowadzenie sprzedaży

2. A.22 Prowadzenie działalności handlowej

     Po ukończeniu szkoły dają one tytuł technika handlowca. Zdobycie ich uwarunkowane jest zdaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbywa się po II semestrze klasy trzeciej (dla kwalifikacji A.18) oraz po I semestrze klasy czwartej (dla kwalifikacji A.22).

     Kończąc naukę w zawodzie technik handlowiec absolwent jest przygotowany aby kontynuować edukację na uczelni wyższej. Preferowane kierunki studiów to: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość. Można też pracować w zespołach handlowo-marketingowych oraz instytucjach kontroli handlowej, np. Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Można prowadzić własną firmę, w której zatrudnia się pracowników lub samodzielnie wykonuje się wszystkie czynności - od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy. Po czterech latach nauki w szkole absolwent będzie posiadał doskonałą orientację marketingową. W praktyce nauczy się posługiwać narzędziami marketingowymi, korzystać ze zdobyczy technik komputerowych, posługiwać się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, zasadami prawa cywilnego i handlowego, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Pozna nowoczesne zagadnienia i trendy dotyczące problematyki handlowej. Będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Organizować prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

2. Wykonywać prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

3. Prowadzić działania reklamowe i marketingowe.

4. Organizować i prowadzić działalność handlową.

5. Zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa.

     Po ukończeniu szkoły uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ramach kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec, można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa. Z tego co zostało powiedziane wynika, że technik handlowiec poznaje nowoczesne zagadnienia i trendy dotyczące problematyki handlowej, a w pracy zawodowej styka się z klientami. Powinien zatem znać ich upodobania i czynniki kierujące zachowaniem konsumentów. Powinien też znać prawa konsumentów i umieć im doradzić w wielu sytuacjach.

     W nawiązaniu do tych wymagań, 23 kwietnia 2018 roku, podczas Dni Otwartych w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie przygotowano gimnazjalistom zadania do wykonania. Dotyczyły one podejmowania racjonalnych decyzji konsumenckich oraz zbierania i wyszukiwania informacji o produkcie czy usłudze, które chcemy nabyć. Zastosowano metodę pracy zespołowej.

I. Zadanie Uczniowie otrzymali koperty z paskami, na których podano różne czynniki wpływające na decyzje o zakupie. Zadaniem młodzieży było uporządkowanie tych czynników od najważniejszych do najmniej istotnych. Następnie poproszono o przedstawienie stworzonej listy wraz z uzasadnieniem, dlaczego właśnie te zostały wybrane.

II. Zadanie związane z wyszukiwaniem informacji o produkcie Obecnie wiele informacji o produkcie jest przekazywanych za pomocą znaków graficznych. Zadaniem młodzieży pracującej w zespołach było właściwie połączyć otrzymane znaki graficzne z opisem informacji, jaką niosą.

     Po wykonaniu zadania uczniowie mogli zweryfikować zaproponowane przez nich rozwiązania na przedstawionym foliogramie z prawidłowymi odpowiedziami. Wykorzystane znaki graficzne dotyczyły tematyki ekologicznej, co pozwoliło świetnie połączyć dwa zagadnienia: świadomy wybór ścieżki edukacyjnej i świadomość ekologiczna, w związku z obchodzonym dzień wcześniej Światowym Dniem Ziemi.