Przejdź do treści

Zajęcia praktyczne w technikum informatycznym

 

    Uczniowie technikum informatycznego w ramach zajęć praktycznych odbywających się w szkolnych pracowniach uczą się instalować i konfigurować systemy operacyjne, nabywają umiejętności z zakresu diagnostyki i naprawy komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, projektują i montują lokalne sieci komputerowe, dokonują przeglądu i konfiguracji instalacji oraz urządzeń sieciowych. Starsze klasy poznają różnorodne języki programowania, projektują i administrują bazami danych, a także projektują witryny i aplikacje internetowe, aby nimi także umiejętnie administrować.

      Warto podkreślić, że informatyka to niezwykle szeroka dziedzina, mająca mnóstwo zastosowań w życiu codziennym oraz w wielu branżach przemysłu i usług. Na największe zarobki mogą liczyć wysoko wykwalifikowani specjaliści branży IT. Niemniej, umiejętności informatyczne są cenione także u pracowników niezwiązanych bezpośrednio z pracą na stanowisku informatycznym i mogą stanowić dodatkowy atut przy ubieganiu się o pracę.