Przejdź do treści

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 03.11.2017

     Kolejny dzień praktyk ekonomiści spędzili pracując w programie POWER QUERY. Nauczyliśmy się stosować go do tworzenia różnego rodzaju analiz ekonomicznych. Doskonaliliśmy też wykorzystanie tego programu do przeprowadzania inwentaryzacji.

Czytaj więcej...

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 02.11.2017

     Rankiem ruszyliśmy na zwiedzanie zamku Platamonas, który zlokalizowany jest w greckim miasteczku o tej samej nazwie, nad Morzem Egejskim, u podnóża Olimpu. Został on wzniesiony przez uczestników wypraw krzyżowych w X lub XI wieku. W przeszłości stanowił warownię szlaku handlowego, który łączył Grecję z Macedonią. Kontrolowano też z niego szlak morski z Eubei do Salonik. Wielokrotnie zmieniał właścicieli. W XV wieku został podbity przez Wenecjan, a w XVI - przez Turków. Do czasów obecnych z dawnych zabudowań średniowiecznej fortecy zachowały się pozostałości murów i wieża. To jeden z największych zamków warownych w Grecji. Wyprawa okazała się niezbyt forsowna, a widoki z ruin wynagrodziły trudy wspinaczki nawet największym maruderom.

Czytaj więcej...

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 01.11.2017

    Kolejny dzień pobytu w Grecji wypełniły nam praktyki zawodowe.

   Ekonomiści szlifowali poznane funkcje w Excelu. Poznaliśmy nowinkę technologiczną jaką jest Power Querty i jej zastosowanie w ekonomii.

  Informatycy zajęli się programowaniem w języku C++. Jest to język programowania ogólnego przeznaczenia, który oferuje programiście bardzo duże możliwości. Poznaliśmy podstawowe polecenia. Stworzyliśmy proste aplikacje komputerowe.

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 31.10.2017

     Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy wizytą na targu w Leptokarii. Po małych zakupach, pojechaliśmy na zajęcia.

     Grupa ekonomiczna przygotowała prezentację wskaźników ekonomicznych w poznanych programach komputerowych. Poznaliśmy zasady tworzenia poprawnej prezentacji multimedialnej. Nasze prezentacje prowadzący umieścił na stronie internetowej.

Czytaj więcej...

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 30.10.2017

     Dziś grupy ekonomistów i informatyków opracowywały w grupach zagadnienia związane z tematyką praktyk. Ekonomiści zajmowali się analizą wskaźnikową i interpretacją wskaźników z wykorzystaniem programów komputerowych, a informatycy – programowaniem przy użyciu języka HTML.

Czytaj więcej...