Przejdź do treści

Nowe komputery w pracowni informatycznej

     Od początku roku uczniowie technikum informatycznego odbywają zajęcia z przedmiotów zawodowych na nowoczesnych komputerach. Stare wysłużone zestawy z pracowni Urządzeń Techniki Komputerowej zostały zastąpione szybkimi komputerami o parametrach zapewniających komfortową pracę nawet z wymagającymi aplikacjami. Nowym jednostkom towarzyszą teraz większe monitory, co jeszcze bardziej zwiększa możliwości i wygodę pracy. Nasi uczniowie chętnie zaangażowali się w wymianę jednostek i samodzielnie podłączyli oraz przetestowali nowe zestawy.

DreamSpark – licencje edukacyjne – druga edycja

System Windows bezpłatnie i legalnie!

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ponownie uruchamia procedurę uzyskania bezpłatnego dostępu do zasobów DreamSpark firmy Microsoft.

Dostęp będzie ważny do 30 września 2017. Mogą go uzyskać wyłącznie osoby posiadające aktualny status nauczyciela lub ucznia szkół zarejestrowanych w programie IT szkoła po spełnieniu poniższych warunków. Prosimy o realizację warunków dostępu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2017.
 
Procedura uzyskania dostępu do zasobów DreamSpark (Microsoft) przez uczniów oraz nauczycieli biorących udział w Programie IT Szkoła:
 
1. Zarejestrowanie szkoły przez nauczyciela informatyki w Programie IT Szkoła - ten warunek jest już przez naszą szkołę spełniony
 
2. Indywidualna rejestracja w Programie IT Szkoła przez nauczycieli i uczniów. Uwaga: uczniowie w procesie rejestracji są zobowiązani dokonać „przypisania” do grupy/nauczyciela oraz wpisać nazwę szkoły zgodną z wykazem jak w punkcie 1. - uczniowie ZSR w Czartajewie zostali przypisani do grup we wrześniu. Nowi chętni uczniowie mogą zgłosić się do p. Mariusza Szulca, aby uzyskać wskazówki dotyczące rejestracji.
 
3. Realizacja przez każdego ucznia, który chce uzyskać dostęp do zasobów DreamSpark, co najmniej pięciu kursów po 1 stycznia 2017 lub posiadanie zrealizowanych minimum 100 kursów od momentu zarejestrowania się w programie (realizacja kursu oznacza wykonanie testu do kursu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie prawa do wystawienia certyfikatu za kurs) w terminie do 31 marca 2017 (indywidualny wykaz zrealizowanych kursów dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/usr,zrealizowane).
 
4. Uczniowie wyrażający chęć otrzymania dostępu do zasobów DreamSpark, zobowiązani są do wypełnienia formularza dostępnego na stronie: http://it-szkola.edu.pl/status
Uwaga: poprawne wypełnienie formularza (weryfikacja powyższych wymagań) skutkuje informacją ”Wniosek został zarejestrowany.”
Po nadaniu statusu w tym miejscu pojawią się informacje techniczne o dostępie do zasobów.
 
5. W dniach 1 - 7 kwietnia według stanu na dzień 31 marca 2017 r., zostaną sporządzone listy uczniów, którzy będą spełniali warunki 2 i 3.

6. Decyzją Rektora uczniom tym zostanie nadany od dnia 7 kwietnia 2016 status studenta Programu PSI WWSI w roku akademickim 2016/2017*.
 
*PSI WWSI - Przeduniwersyteckie Studia Informatyczne Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
 
7. Na podstawie decyzji Rektora uczniowie/studenci Programu IT Szkoła przy użyciu loginów IT Szkoła uzyskają dostęp do zasobów DreamSpark.
 
8. Nauczyciel informatyki uzyska dostęp do zasobów DreamSpark na podstawie rejestracji w systemie IT Szkoła i „przypisania” do swojej osoby uczniów, jako koordynator programu, gdy minimum 10-ciu przypisanych do niego uczniów oczekuje na nadanie statusu (spełniają wymagania i potwierdzili to wnioskiem. Lista uczniów oczekujących na nadanie statusu dostępna jest pod adresem: http://it-szkola.edu.pl/status).

Grecja 2017 - "Erasmus+"

Uczniowie klas III-IV Technikum Informatycznego i Technikum Mechanicznego 19 marca wyjeżdżają do Grecji na praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+.

Hotel "San Panteleimon" - miejsce zakwaterowania młodzieży.

 

Niżej linki do dwóch projektów na stronie Facebook:

https://www.facebook.com/Inovatica-930353570401887/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/Nowoczesne-i-ekologiczne-rolnictwo-przysz%C5%82o%C5%9Bci%C4%85-Europy-1014531961918041/

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Główne problemy wynikające z korzystania z sieci Internet, dotyczące nie tylko dzieci i młodzieży, ale również każdego użytkownika to:

- cyberprzemoc,
- szkodliwe treści,
- niebezpieczne kontakty,
- nadużywanie internetu,
- ochrona prywatności, 
- sexting,
- spam,
- prawa autorskie.

 W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje). Tegoroczne wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, Minister Cyfryzacji Annę Streżyńską, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego.

pobierz ulotkę informującą o dziesięciu zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu

Więcej o akcji

Akademia CISCO

Akademia CISCO - zaczynamy z programem kursu IT Essentials. 

IT Essentials: PC Hardware and Software to kurs obejmujący podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku.

Czytaj więcej...