Przejdź do treści

Kształcenie dualne w ZST Czartajew

Dualne kształcenie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy dwóch partnerów: przedsiębiorstwa oraz szkoły -  to połączenie kształcenia teoretycznego z kształceniem praktycznym . W ramach przedmiotu techniki wytwarzania, w szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna,  a przedsiębiorstwo przejmuje odpowiedzialność za kształcenie praktyczne  w tym zakresie.  W tym roku szkolnym, to uczniowie III klasy kształcący się w zawodzie technik mechanik jeden dzień  w tygodniu spędzają w firmie Z.P.U.H „FIMET” w Siemiatyczach, gdzie wykonując zadania w rzeczywistych warunkach pracy, stosują wiedzę i umiejętności zawodowe nabyte w szkole.  To nie jedyny kierunek kształcenia, który realizuje tę formę nauczania - w ubiegłym roku zajęcia dualne mieli również uczniowie uczący się w zawodzie technik elektryk  ( odbywali je w firmie „EL-STAW” w Siemiatyczach).

Czytaj więcej...

Od rolnika do mechanika

 technik mechanik     Powstanie przedsiębiorstwa PRONAR w Siemiatyczach było powodem, że jeszcze w Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie podjęto trud kształcenia w zawodzie technik mechanik. W roku 2018 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie. Uczniowie podczas nauki są przygotowywani do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Wielu z nich znajduje zatrudnienie w PRONARZE. Żeby nauka była bardziej efektywna pracownie szkoły zostały wyposażone w nowoczesne tokarki i frezarkę CNC. Zostały również doposażone warsztaty szkolne, gdzie uczniowie doskonalą umiejętność obsługi obrabiarek konwencjonalnych. Biorą aktywny udział w powstawaniu wyrobów na potrzeby szkoły. Obecnie przygotowują elementy do powstającego „ula” na nakrętki.

Czytaj więcej...

Absolwenci technikum mechanicznego mają szanse na pracę w firmie Pronar

pronar - logoMłodzież, która podejmuje naukę w naszym zespole szkół, po ukończeniu technikum mechanicznego ma zapewnioną pracę na miejscu, w rodzinnych stronach - w przedsiębiorstwie PRONAR w Siemiatyczach.

Zachęcamy rodziców, którzy już teraz zastanawiają się nad wyborem zawodu dla swoich dzieci, do skorzystania z oferty naszej Szkoły. Nauka w technikum mechanicznym w Czartajewie zapewnia wysoki poziom przygotowania zawodowego, dzięki doskonale wyposażonym nowoczesnym pracowniom oraz dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, m. in. z Pronarem.

Tegorocznych absolwentów naszego technikum w zawodzie technik mechanik zachęcamy do odwiedzenia strony, na której znajdują się aktualne oferty pracy w tym przedsiębiorstwie. Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne o firmie PRONAR SP. Z O.O. oraz prezentację wideo firmy.

 

Technik mechanik - zawód z tradycjami

      Zawód technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej tradycji jednym z najstarszych w historii przemysłu. Jest zawodem szerokoprofilowym, obejmującym zagadnienia projektowania, konstruowania, wytwarzania i naprawy elementów maszyn i urządzeń, na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo – naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Pracują w budownictwie, komunikacji, transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. W naszej szkole pomimo pandemii odbywają się zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych. Uczniowie doskonalą umiejętność obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie i obsługują obrabiarki konwencjonalne. Aktualnie naprawiają zespół tnący kosiarki rotacyjnej. W trakcie zajęć zostały wytoczone nowe osie kół oporowych, nacięto nowe nakrętki. Zespół tnący został zmontowany i przygotowany do intensywnej pracy w okresie wiosenno–letnim na trawnikach szkoły.

Jak to jest zrobione - obróbka skrawaniem

jak to jest zrobionePrawdopodobnie każdy z nas w pewnym etapie życia stawiał sobie pytanie: w jaki sposób powstają rzeczy, które nas otaczają? Jak zostały zrobione? Jak uzyskały określony kształt? Odpowiedzi na takie pytania można uzyskać wybierając profil Technik Mechanik. Istnieje wiele rodzajów technik wytwarzania. Do jednej z nich należy technologia obróbki skrawaniem.

Czytaj więcej...