Przejdź do treści

Teoria i praktyka w zawodzie technik mechanik

      Uczniowie zdobywający wiedzę w zawodzie technik mechanik już od pierwszych dni nauki uczą się projektowania części maszyn przy użyciu programów komputerowych typu CAD. W naszym przypadki jest to SolidEdge. Zdobytą wiedzę wykorzystują podczas zajęć warsztatowych, gdzie samodzielnie wytwarzają elementy części maszyn. Piszą programy na obrabiarki CNC i nadzorują ich pracę. Nieodzownym elementem procesu kształcenia są wycieczki do zakładów, gdzie są zapoznawani ze specyfiką pracy w zawodzie. Obserwują pracę nowoczesnych obrabiarek CNC (tokarek, frezarek). Mogą porozmawiać z pracownikami - absolwentami naszej szkoły, którzy zdobytą w naszej szkole wiedzę wykorzystują podczas obsługi jednych z najnowocześniejszych obrabiarek występujących na rynku pracy.

 

Uczniowie technikum mechanicznego z wizytą w przedsiębiorstwie Filstal

W dniu 9 marca 2020 r. uczniowie klasy pierwszej technikum w  zawodzie technik mechanik odbyli wycieczkę do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Filstal w Siemiatyczach. Celem wizyty było poznanie specyfiki pracy w zawodzie technik mechanik, poznanie maszyn, urządzeń i technologii produkcyjnych. 

W trakcie wycieczki uczniowie mogli obserwować pracę nowoczesnych obrabiarek CNC firmy HAAS (tokarek, frezarek) eksploatowanych w przedsiębiorstwie. 

Wyjazd do zakładu pracy był również okazją do porozmawiania z  pracownikami, którzy są absolwentami naszej szkoły, a teraz podczas pracy  wykorzystują zdobytą wiedzę i obsługują jedne z nowocześniejszych obrabiarek występujących na rynku.

Wakacyjne staże zawodowe elektryków, informatyków i mechaników

Wakacyjne staże zawodowe elektryków, informatyków i mechanikówW okresie od 1 lipca do 26 lipca 2019 r. w Białymstoku 16 uczniów naszej szkoły odbywało ponadprogramowe staże zawodowe, realizowane w ramach projektu "Dziś stażysta jutro pracownik". Programem byli objęci uczniowie z technikum w zawodzie technik elektryk (3 os.), technik mechanik (3 os.) i technik informatyk (10 os.).

Młodzież miała zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz przejazd z Czartajewa do Białegostoku i z powrotem. Uczniowie otrzymali również miesięczne bilety autobusowe aby mogli dojeżdżać do miejsc odbywania stażu. 

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwało dwóch opiekunów, którzy wraz z koordynatorem projektu byli do dyspozycji młodzieży i służyli im pomocą w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Czytaj więcej...

Mechanicy z ZST Czartajew na kursie diagnostyki samochodowej

     W ramach projektu "Dziś stażysta jutro pracownik" pięciu uczniów technikum w zawodzie technik mechanik uczestniczy od kwietnia do czerwca w kursie diagnostyki samochodowej. Program kursu prowadzonego przez firmę ECF FINANSE Sp. z o.o w Siemiatyczach w formie zajęć pozalekcyjnych obejmuje m. in. kontrolę stanu technicznego poszczególnych zespołów i układów pojazdu za pomocą specjalistycznych urządzeń i programów, n.p. pomiary natężenia świateł, sił hamowania, tłumienia drgań testerem amortyzatorów, wykrywanie luzów zawieszenia, a także szkolenie teoretyczne. Młodzież zdobywa wiadomości ogólne na temat charakterystyki zawodu uprawnionego diagnosty samochodowego, zaś cały kurs zakończy się egzaminem końcowym i rozdaniem certyfikatów. Celem kursu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów.