Przejdź do treści

Wakacyjne staże zawodowe elektryków, informatyków i mechaników

W okresie od 1 lipca do 26 lipca 2019 r. w Białymstoku 16 uczniów naszej szkoły odbywało ponadprogramowe staże zawodowe, realizowane w ramach projektu "Dziś stażysta jutro pracownik". Programem byli objęci uczniowie z technikum w zawodzie technik elektryk (3 os.), technik mechanik (3 os.) i technik informatyk (10 os.).

Młodzież miała zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz przejazd z Czartajewa do Białegostoku i z powrotem. Uczniowie otrzymali również miesięczne bilety autobusowe aby mogli dojeżdżać do miejsc odbywania stażu. 

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwało dwóch opiekunów, którzy wraz z koordynatorem projektu byli do dyspozycji młodzieży i służyli im pomocą w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Uczestnicy odbywali staż w 5 przedsiębiorstwach/ instytucjach:

-Plum Sp. zo.o.- technik elektryk,

-Supon Sp. zo.o.- technik mechanik,

-Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku- 3 uczniów technik informatyk,

-Sąd Rejonowy w Białymstoku (wydział informatyki i gospodarczy)- 3 uczniów technik informatyk,

-Białostockie Centrum Onkologii (dział informatyki)- 4 uczniów technik informatyk.

 Uczestnicy staży wyjazdowych otrzymali zaświadczenia o odbyciu stażu oraz stypendia.

Dzięki wakacyjnym stażom uczniowie podnieśli swoje kompetencje, rozwinęli umiejętności praktyczne, zdobyli dodatkowe doświadczenie zawodowe jak również zwiększyli swoje szanse na rynku pracy.