Przejdź do treści

KURS Z OBSŁUGI KLIMATYZACJI W POJAZDACH - TECHNIK MECHANIK

    Uczniowie klas III i IV technikum w zawodzie technik mechanik uczestniczyli w 20 – godzinnym kursie z obsługi klimatyzacji w pojazdach w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Celem kursu było nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat budowy i zasad działania układów klimatyzacji stosowanych w pojazdach, restrykcyjnych przepisów prawnych regulujących korzystanie z czynników chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz nabycie praktycznych umiejętności obsługi i diagnozowania systemów klimatyzacji samochodowych.

   Gratulujemy uczestnikom nabycia nowych umiejętności i dziękujemy panu Markowi Chmielewskiemu za poprowadzenie zajęć.