Przejdź do treści

Technik mechanik - zawód z przyszłością

Ucząc się zawodu – technik mechanik mamy możliwość poznania nowych technologii, które są powszechnie stosowane w naszym życiu codziennym. Technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym specjalizację w zawodzie. Mechanicy mogą podejmować pracę w gałęziach gospodarki o różnym stopniu organizacji produkcji i usług w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, rolnictwie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.
W naszej szkole podczas nauki zawodu uczniowie wykonują zadania produkcyjne na warsztatach szkolnych, piszą programy na obrabiarki sterowane numerycznie, które następnie obsługują.