Przejdź do treści

Zielona szkoła przyjaznej energii

Zielona szkoła przyjaznej energii to cykl spotkań na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Jest to autorski projekt Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach o charakterze edukacyjnym, realizowany pod okiem Dariusza Romaniuka  - specjalisty ds. biogazowni.

Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać do tego, jak bardzo ważną metodą w nowoczesnym systemie kształcenia są zajęcia terenowe. Stwarzają one uczniom dogodne warunki samodzielnych poszukiwań, prowadzących do zdobycia nowych wiadomości w sposób aktywny i twórczy – powiedział Bogusław Zduniewicz – Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach w trakcie spotkania z uczestnikami projektu.

Czytaj więcej...

Wspomnień czar - praktyki w Grecji

 Minął już rok jak uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie odbywali praktyki zagraniczne w Grecji. O wydarzeniu przypomniało Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Olsztyna, organizator naszego pobytu w Grecji, który przesłał do szkoły informator. W dokumencie możemy znaleźć informacje o miejscach realizacji naszych praktyk (farma fotowoltaiczna Park Farsala-produkuje 13 GWh energii rocznie, elektrownia wodna w pobliżu miasta Kardista) oraz o programie kulturalno-rekreacyjnym (klasztor Meteory, dolina Tembii,zamek San Pantaleimon). Całość jest przeplatana zdjęciami z pobytu.

Technicy energetyki odnawialnej na zajęciach w Przedsiębiorstwie Komunalnym

     27 września 2018 roku, uczniowie klasy IV Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej wraz z opiekunem z panem Bogdanem Laskowskim, w ramach kształcenia dualnego, uczestniczyli w zajęciach na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach. 

Czytaj więcej...

Powstaną nowoczesne pracownie zawodowe w ZST Czartajew

     W Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie będzie zrealizowany projekt, polegający na remoncie części szkoły oraz budynku internatu, w którym znajdować się będą pracownie elektryczno-energetyczne, mechaniczne, a także na zakupie odpowiedniego wyposażenia.

     Wartość całego projektu, do którego przystąpił Powiat Siemiatycki wynosi 2,9 mln zł, w tym 2,5 mln zł unijnej dotacji. Obejmie on szkoły w Czartajewie i Ostrożanach.

 Pracownie elektryczno-energetyczne, które zostaną utworzone w naszej placówce w ramach projektu to:

1) Pomiarów elektrycznych i elektronicznych,
2) Montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych,
3) Eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

     Niniejsze pracownie elektryczno-energetyczne umożliwią prowadzenie zajęć praktycznych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w niżej wymienionych zawodach i kwalifikacjach:

Technik elektryk:

1) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
2) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

1) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
2) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Elektromechanik:

1) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.


Pracownie mechaniczne, które zostaną utworzone w ramach projektu w naszej szkole:

1) Konstrukcji maszyn,
2) Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,
3) Procesy produkcji.

fot.www.wrotapodlasia.pl