Przejdź do treści

Nasz uczeń nagrodzony w programie Junkers szkoli

    14 stycznia uczeń Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej Jakub Czapko otrzymał z rąk Pani Dyrektor Marty Jakimiuk  nagrodę za najlepszy wynik uzyskany w programie „Junkers szkoli”.

     Nasza szkoła uczestniczy w programie już od kilku lat. Uczniowie mają dzięki temu możliwość poznawania najnowszych rozwiązań w zakresie techniki grzewczej firmy Bosch.

     Nagrodą, którą zdobył Jakub jest dalmierz laserowy Zamo III firmy Bosch.

Junkers szkoli

    Uczniowie klas pierwszych technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technikum elektrycznego uczestniczyli w realizacji projektu „Junkers szkoli”. Przez kilka godzin nauczyciel Bogdan Laskowski prezentował uczniom najnowsze osiągnięcia firmy Bosch dotyczące techniki grzewczej oraz zasadę działania kondensacyjnych kotłów gazowych. Następnie uczestnicy wzięli udział w teście on-line sprawdzającym ich wiedzę dotyczącą zagadnień szkolenia. Test najlepiej napisał uczeń klasy I Technikum  Urządzeń i  Systemów Energetyki  Odnawialnej, Jakub Czapko.

Szkolenie z zakresu technik grzewczych

     W dniu 13 listopada 2019 roku nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie: Marek Chmielewski oraz Bogdan Laskowski wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez firmę Bosch w Warszawie. Celem programu „Junkers szkoli” jest przybliżenie nauczycielom oraz uczniom szkół technicznych najnowszych osiągnięć w technologii centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem techniki kondensacyjnej. Prowadzący spotkanie omówił zasady działania kotłów kondensacyjnych oraz ich budowę. Można było też zobaczyć jak wyglądają one od „środka” oraz wymontować niektóre z elementów.

Czytaj więcej...

Zielona szkoła przyjaznej energii

Zielona szkoła przyjaznej energii to cykl spotkań na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Jest to autorski projekt Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach o charakterze edukacyjnym, realizowany pod okiem Dariusza Romaniuka  - specjalisty ds. biogazowni.

Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać do tego, jak bardzo ważną metodą w nowoczesnym systemie kształcenia są zajęcia terenowe. Stwarzają one uczniom dogodne warunki samodzielnych poszukiwań, prowadzących do zdobycia nowych wiadomości w sposób aktywny i twórczy – powiedział Bogusław Zduniewicz – Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach w trakcie spotkania z uczestnikami projektu.

Czytaj więcej...