Przejdź do treści

Szkolenie z zakresu technik grzewczych

     W dniu 13 listopada 2019 roku nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie: Marek Chmielewski oraz Bogdan Laskowski wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez firmę Bosch w Warszawie. Celem programu „Junkers szkoli” jest przybliżenie nauczycielom oraz uczniom szkół technicznych najnowszych osiągnięć w technologii centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem techniki kondensacyjnej. Prowadzący spotkanie omówił zasady działania kotłów kondensacyjnych oraz ich budowę. Można było też zobaczyć jak wyglądają one od „środka” oraz wymontować niektóre z elementów.

Czytaj więcej...

Zielona szkoła przyjaznej energii

Zielona szkoła przyjaznej energii to cykl spotkań na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Jest to autorski projekt Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach o charakterze edukacyjnym, realizowany pod okiem Dariusza Romaniuka  - specjalisty ds. biogazowni.

Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać do tego, jak bardzo ważną metodą w nowoczesnym systemie kształcenia są zajęcia terenowe. Stwarzają one uczniom dogodne warunki samodzielnych poszukiwań, prowadzących do zdobycia nowych wiadomości w sposób aktywny i twórczy – powiedział Bogusław Zduniewicz – Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach w trakcie spotkania z uczestnikami projektu.

Czytaj więcej...

Wspomnień czar - praktyki w Grecji

 Minął już rok jak uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie odbywali praktyki zagraniczne w Grecji. O wydarzeniu przypomniało Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Olsztyna, organizator naszego pobytu w Grecji, który przesłał do szkoły informator. W dokumencie możemy znaleźć informacje o miejscach realizacji naszych praktyk (farma fotowoltaiczna Park Farsala-produkuje 13 GWh energii rocznie, elektrownia wodna w pobliżu miasta Kardista) oraz o programie kulturalno-rekreacyjnym (klasztor Meteory, dolina Tembii,zamek San Pantaleimon). Całość jest przeplatana zdjęciami z pobytu.

Technicy energetyki odnawialnej na zajęciach w Przedsiębiorstwie Komunalnym

     27 września 2018 roku, uczniowie klasy IV Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej wraz z opiekunem z panem Bogdanem Laskowskim, w ramach kształcenia dualnego, uczestniczyli w zajęciach na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach. 

Czytaj więcej...