Przejdź do treści

Technicy energetyki odnawialnej na zajęciach w Przedsiębiorstwie Komunalnym

     27 września 2018 roku, uczniowie klasy IV Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej wraz z opiekunem z panem Bogdanem Laskowskim, w ramach kształcenia dualnego, uczestniczyli w zajęciach na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach. 

     Opiekunem z ramienia Przedsiębiorstwa Komunalnego był pan Dariusz Romaniuk. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą oczyszczalni ścieków, która dostarcza substratów do produkcji biogazu. Największym zainteresowaniem cieszyła się możliwość zaobserwowania  procesów technologicznych, dzięki którym powstaje biogaz, a następnie w wyniku jego spalenia  ciepło oraz energia elektryczna. 
     Na koniec zajęć, uczniowie mogli obserwować prace przy budowie nowej nitki ciepłowniczej na terenie miasta Siemiatycze oraz działanie węzła cieplnego.
     Dziękujemy p. Dariuszowi Romaniukowi za opiekę nad młodzieżą i przekazanie wielu ciekawych informacji związanych z tematyką energetyki odnawialnej.