Przejdź do treści

Zielona szkoła przyjaznej energii

Zielona szkoła przyjaznej energii to cykl spotkań na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Jest to autorski projekt Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach o charakterze edukacyjnym, realizowany pod okiem Dariusza Romaniuka  - specjalisty ds. biogazowni.

Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać do tego, jak bardzo ważną metodą w nowoczesnym systemie kształcenia są zajęcia terenowe. Stwarzają one uczniom dogodne warunki samodzielnych poszukiwań, prowadzących do zdobycia nowych wiadomości w sposób aktywny i twórczy – powiedział Bogusław Zduniewicz – Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach w trakcie spotkania z uczestnikami projektu.

 Właśnie takie oto założenia ma projekt, do którego zostali zaproszeni uczniowie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej z Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie wraz z opiekunem Bogdanem Laskowskim. W sumie, miały miejsce trzy wizyty. Uczniowie odwiedzili biogazownię, małą elektrownie wodną i elektrownię fotowoltaiczną. Na zakończenie cyklu odbył się test p.n. „Przyjazna energia, znam i rozumiem". Zwycięzcą został Patryk Toczyński.  27 listopada Prezes PK Siemiatycze Bogusław Zduniewicz wręczył uczniom książki o tematyce OZE oraz nagrodził zwycięzcę konkursu.

Pierwsze zajęcia zostały przeprowadzone pod koniec maja. Wtedy to III klasa Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Czartajewie odwiedziła Małą Elektrownię Wodną (MEWę). Pan Dariusz Romaniuk omówił zasadę działania elektrowni, uruchomił śrubę Archimedesa, zademonstrował działanie  pulpitu sterowniczego oraz aplikacji, która umożliwia monitorowanie pracy elektrowni.

Po wakacjach, we wrześniu uczniowie zapoznali się z pracą oczyszczalni ścieków, która dostarcza substratów do produkcji biogazu. Największym zainteresowaniem cieszyła się możliwość zaobserwowania procesów technologicznych, dzięki którym powstaje biogaz, a następnie w wyniku jego spalenia ciepło oraz energia elektryczna.

Ostatnie zajęcia odbyły się w listopadzie. Uczniowie analizowali schemat technologiczny instalacji osadowej oraz biogazowej. Następnie skorzystali z możliwości obejrzenia elektrowni fotowoltaicznej oraz po raz drugi odwiedzili MEWę.

Zajęcia prowadzone tą metodą są świetną okazją do lepszego zrozumienia teorii zawartej w książkach.

Chcielibyśmy podziękować Przedsiębiorstwu Komunalnemu, a w szczególności Panu Bogdanowi Zduniewicz oraz Dariuszowi Romaniuk za współpracę, umożliwienie skorzystania z bogatych doświadczeń i zapoznanie z infrastrukturą firmy, dzięki czemu mogliśmy uzupełnić naszą wiedzę teoretyczną o doświadczenia praktyczne.