Przejdź do treści

Oferta pracy

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

zatrudni od 01.09.2019 r. co najmniej dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych

w zawodzie TECHNIK ELEKTRYK

 

Wymagane wykształcenie:

W zakresie nauczania teoretycznych przedmiotów w zawodzie technik elektryk:

  • ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub studia podyplomowe na kierunku zgodnym ze specjalnością elektryczną (elektronik, elektrotechnik, energetyk, itp.);
  • ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub studia podyplomowe na kierunku zbliżonym;

 W zakresie nauczania praktycznej nauki zawodu:

  • ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku zgodnym ze specjalnością elektryczną (elektronik, elektrotechnik, energetyk, itp.);
  • ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub studia podyplomowe na kierunku zbliżonym;

lub

  • legitymuje się dyplomem technika elektryka,

lub

  • posiada tytuł mistrza w zawodzie elektryka.

 Forma stosunku pracy oraz wynagrodzenie:

  • osoby posiadające wymagane wykształcenie i kwalifikacje (bez doświadczenia zawodowego, np. absolwenci uczelni) zostaną zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela z wynagrodzeniem właściwym dla poszczególnych stopni awansu zawodowego (pensum 18-20 godz. tygodniowo) plus dodatki: wiejski, motywacyjny oraz za godziny ponadwymiarowe.
  • osoby posiadające doświadczenie zawodowe mogą być zatrudnione na podstawie Kodeksu pracy z wynagrodzeniem zasadniczym właściwym dla nauczyciela dyplomowanego lub wyższym (pensum 18-20 godz. tygodniowo) plus dodatki: stażowy, wiejski, motywacyjny oraz za godziny ponadwymiarowe.

Przedmioty teoretyczne:

Elektrotechnika i elektronika
Instalacje elektryczne
Maszyny elektryczne
Urządzenia elektryczne
Użytkowanie instalacji elektrycznych
Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Przedmioty praktyczne:

Rysunek techniczny
Pomiary elektryczne i elektroniczne
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Patrz - podstawa programowa w zawodzie technik elektryk

RAZEM - 47 GODZ TYGODNIOWO:

  • NAUCZYCIEL 1 - 24 godziny tyg., w tym 6 godz. ponadwym. (20 godz. zajęć teoretycznych i 4 godz. zajęć praktycznych);
  • NAUCZYCIEL 2 - 23 godziny tyg. w tym 3 godz. ponadwym. (23 godziny zajęć praktycznych).

 WYNAGRODZENIE ZASADNICZE NAUCZYCIELI OD 1 STYCZNIA 2019


 

 Kontakt:

Tel. 85 655 28 70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.