Przejdź do treści

Młodzież z ZST w Czartajewie odbywa praktyki zawodowe w Grecji

W dniach 25.04 - 8.05.2021r. grupa 15 uczniów technikum ekonomicznego i 20 technikum elektrycznego z ZST w Czartajewie wraz z trzema nauczycielami przebywa w Grecji w ramach projektu "Europejski Technik". Przez dwa tygodnie młodzież będzie odbywać  praktyki zawodowe.

Projekt "Europejski Technik" - listy uczniów zakwalifikowanych do projektu w zawodach technik elektryk i technik ekonomista

     Przedstawiamy listy rankingowe rekrutacji do projektu w zawodach technik elektryk
i technik ekonomista:

Projekt "Europejski Technik"

   

    Rekrutacja uczestników do projektu „Europejski Technik”, nr 2020-1-PL01-KA102-078167, realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie realizuje projekt pt. „Europejski Technik”, nr 2020-1-PL01-KA102-078167. W jego ramach dwie grupy uczestników – 35 osób oraz 28 osób pod opieką nauczycieli, zrealizują program zagranicznych mobilności zawodowych obejmujących wdrożenie programów praktyk dla wybranych kierunków oraz programu kulturowego, we współpracy z greckim partnerem Olympus Education Services Single Member P.C.

    Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2020 r. do 31 marca 2022 r., a mobilność edukacyjna – praktyki zawodowe w Grecji, w terminach 12-23 kwietnia 2021 r. (I grupa) oraz 25 października – 5 listopada 2021 r. (II grupa) (+2 dni podróży dla obu mobilności).

    Głównym celem projektu „Europejski Technik” jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego 63 uczniów ZST, kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik elektryk, technik informatyk oraz technik usług fryzjerskich, poprzez rozwój współpracy międzynarodowej w ramach sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz realizację staży zawodowych w greckich przedsiębiorstwach. Realizacja powyższego celu pozwoli na zaspokojenie wielu potrzeb ZST, w tym na wskazanie uczniom i nauczycielom drogi rozwoju poprzez inicjatywy europejskie/międzynarodowe, przyczyni się do ogólnego wzrostu potencjału placówki oraz poprawę jej prestiżu, dając impuls do rozwoju stosowanych metod nauczania oraz oferty edukacyjnej.

    Grupą docelową projektu jest 63 uczniów kształcących się w klasach II-IV, w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik elektryk, technik informatyk oraz technik ekonomista. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w dwóch turach:

- 21 grudnia 2020 r. – 17 stycznia 2021 r. dla zawodów technik ekonomista oraz technik elektryk dla udziału w I mobilności;

- 1-23 kwietnia 10-21 maja 2021 r. dla zawodów technik usług fryzjerskich oraz technik informatyk dla udziału w II mobilności.

    Podstawą kwalifikowania osób do udziału i wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków: Przynależności do określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu rekrutacji; Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

    Więcej szczegółów na temat procesu rekrutacji można znaleźć w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym jeden z załączników do niniejszej informacji, a także dostępnego u Koordynatora projektu. Zapraszamy chętnych do wypełniania Formularzy rekrutacyjnych i zgłaszania się do udziału w projekcie!

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny doc

Formularz rekrutacyjny pdf

Uczniowie ZST w Czartajewie w Grecji - podsumowanie wyjazdu

    Uczniowie klas czwartych Technikum w Czartajewie zrealizowali projekt edukacyjny "Ponadnarodowa mobilność uczniów", którego kluczowym elementem jest pobyt w Grecji. Podczas wyjazdu młodzież uczestniczyła w zajęciach przygotowanych przez grecką szkołę partnerską Platon M. E. P. E. School w Katerini. Lekcje obejmowały naukę podstaw języka greckiego oraz poznanie mitologii i historii Grecji. Uczniowie brali też udział w warsztatach komputerowych i zajęciach z robotyki. Równie istotne było poznanie kultury tego kraju - w tym celu organizowane były liczne wycieczki, np. do Starego Pantelejmonu, na wyspę Skiatos, do Salonik, na Meteory, do Litochoro, Platamonas i Leptokarii.
      Zachęcamy do obejrzenia prezentacji o Grecji wykonanej w ramach projektu przez Bartłomieja Tymosiaka i Kacpra Boruckiego.

Uczniowie ZST w Czartajewie w Grecji - 3.10.2020 - powrót do kraju

3 października nasi uczniowie po ponad 30 godzinach podróży wrócili z Grecji do Polski, cali i zdrowi, zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, bogatsi o nowe doświadczenia, wrażenia i wspomnienia. 

Już 4 października kolejna grupa młodzieży z ZST w Czartajewie wyjeżdża do Grecji, aby zwiedzić i poznać ten kraj, jego tradycje i zwyczaje.