Przejdź do treści

Wakacyjne staże zawodowe elektryków, mechaników i informatyków

W okresie od 5 lipca do 30 lipca 2021 r.  16 uczniów naszej szkoły odbywało ponadprogramowe staże zawodowe, realizowane w ramach projektu "Dziś stażysta jutro pracownik".

Programem byli objęci uczniowie z technikum w zawodzie technik elektryk (3 os.), technik mechanik (3 os.) i technik informatyk (10 os.).

Młodzież miała zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz przejazd z Czartajewa do Białegostoku i z powrotem. Uczniowie otrzymali również miesięczne bilety autobusowe aby mogli dojeżdżać do miejsc odbywania stażu. 

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwało dwóch opiekunów, którzy wraz z koordynatorem projektu byli do dyspozycji młodzieży i służyli im pomocą w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Czytaj więcej...

Nabór uczniów na wakacyjne staże nadprogramowe w zawodach technik elektryk, technik mechanik i technik informatyk

      Ogłaszamy nabór dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik i technik informatyk (klasy III-IV) w stażach ponadprogramowych realizowanych w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” w terminie 05-30.07.2021 r. w Białymstoku przez Powiat Siemiatycki przy udziale Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Termin składania upływa 30.04.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie rodzica,
4.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
5.zgoda na udostępnienie wizerunku,
6.regulamin rekrutacji.

KURS Z OBSŁUGI KLIMATYZACJI W POJAZDACH - TECHNIK MECHANIK

Uczniowie klas III i IV technikum w zawodzie technik mechanik uczestniczyli w 20 – godzinnym kursie z obsługi klimatyzacji w pojazdach w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem kursu było nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat budowy i zasad działania układów klimatyzacji stosowanych w pojazdach, restrykcyjnych przepisów prawnych regulujących korzystanie z czynników chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz nabycie praktycznych umiejętności obsługi i diagnozowania systemów klimatyzacji samochodowych.

Gratulujemy uczestnikom nabycia nowych umiejętności i dziękujemy panu Markowi Chmielewskiemu za poprowadzenie zajęć.

Kurs obsługi klimatyzacji w pojazdach w ramach projektu "Dziś stażysta jutro pracownik"

     Ogłaszamy nabór na „Kurs obsługi klimatyzacji w pojazdach” (20 godzin) dla uczniów klas II-IV w zawodzie technik mechanik w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 01.09.2020r. do 11.09.2020r.

Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie rodzica,
4.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
5.zgoda na udostępnienie wizerunku.

Nabór na staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w branży elektrycznej, informatycznej i mechanicznej w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik”


     OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

     Ogłaszamy nabór na staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w branży elektrycznej, informatycznej i mechanicznej w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych w sekretariacie szkoły

od 02.12.2019 r. do 12.12.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy nauczyciela,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
4.zgoda na udostępnienie wizerunku.