Przejdź do treści

Projekt „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie”

Projekt „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie”

Celem projektu jest podniesienie do końca X 2023r. kompetencji 50 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie z kierunków technik ekonomista, technik usług fryzjerskich  i technik architektury krajobrazu  oraz doskonalenie kompetencji 11 nauczycieli poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego, w tym zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów,  kursów i szkoleń, zajęć wyrównawczych, udział w targach i konkursach branżowych, studia i kursy dla nauczycieli, adaptację i wyposażenie pracowni.

Uczniowie będą mogli podnieść i wzmocnić swoje umiejętności poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: koła naukowe, wycieczki edukacyjne, kursy, staże u pracodawców oraz z zajęcia z doradcą zawodowym, trenerem kompetencji. Nauczyciele zawodowcy podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach/kursach.

  1. Regulamin rekrutacji do projektu.
  2. Karta zgłoszeniowa ucznia.
  3. Formularz zgłoszeniowy na staż.
  4. Regulamin stażu.
  5. Regulamin rekrutacji na staż.
  6. Regulamin przydzielania stypendium.
  7. Informacja dla stażysty.