Przejdź do treści

Architekci krajobrazu zwiedzają szkółkę roślin ozdobnych w Końskowoli

wycieczka uczniów TAKWe czwartek 29.09.2022 roku uczniowie kształcący się w Technikum Architektury Krajobrazu odbyli wycieczkę zawodoznawczą do Końskowoli, która leży w zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie puławskim. Głównym punktem wycieczki była szkółka roślin ozdobnych. Uczniowie podczas wizyty mogli zobaczyć dużą różnorodność gatunkową i odmianową roślin ozdobnych. W asortymencie znajdowały się liczne odmiany m.in. hortensji i lawendy.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Kazimierzu na obiad. Korzystając z chwili wolnego czasu i ładnej pogody zrobiliśmy spacer po Kazimierzu. Rozpoczął się on na bulwarze, a zakończył na podzamczu. Po obiedzie można było zaopatrzyć się w pamiątki i lokalne koguty (specjalnie wyplatana bułka). Po zakupach udaliśmy się w drogę powrotną do Czartajewa.

Wycieczka była sfinansowana i zorganizowana w ramach projektu ”Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie’’.

Czytaj więcej...

Projekt „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie”

Projekt „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie”

Celem projektu jest podniesienie do końca X 2023r. kompetencji 50 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie z kierunków technik ekonomista, technik usług fryzjerskich  i technik architektury krajobrazu  oraz doskonalenie kompetencji 11 nauczycieli poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego, w tym zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów,  kursów i szkoleń, zajęć wyrównawczych, udział w targach i konkursach branżowych, studia i kursy dla nauczycieli, adaptację i wyposażenie pracowni.

Uczniowie będą mogli podnieść i wzmocnić swoje umiejętności poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: koła naukowe, wycieczki edukacyjne, kursy, staże u pracodawców oraz z zajęcia z doradcą zawodowym, trenerem kompetencji. Nauczyciele zawodowcy podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach/kursach.

  1. Regulamin rekrutacji do projektu.
  2. Karta zgłoszeniowa ucznia.
  3. Formularz zgłoszeniowy na staż.
  4. Regulamin stażu.
  5. Regulamin rekrutacji na staż.
  6. Regulamin przydzielania stypendium.
  7. Informacja dla stażysty.
  8. Wniosek o przyznanie stypendium.
  9. Potwierdzenie aktywności na rzecz szkoły.