Przejdź do treści

Projekt Edukacja EOG Projekt Norweski

projekt norweski - logoO Programie

Program Edukacja korzysta z dofinansowania o wartości ok. 20 mln euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Celem programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, w obszarze edukacji.  W dążeniu do celu, duży nacisk położony jest na edukację włączającą, zarządzanie w edukacji oraz kształcenie i szkolenia zawodowe.