Przejdź do treści

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie prowadzi nabór do klas pierwszych technikum na rok szkolny 2019/2020 w następujących zawodach:

- Technik Architektury Krajobrazu,

- Technik Ekonomista,

- Technik Elektryk,

- Technik Handlowiec,

- Technik Informatyk,

- Technik Mechanik,

- Technik Organizacji Reklamy,

- Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej,

- Technik Usług Fryzjerskich.

 

Zapraszamy młodzież oraz rodziców uczniów gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych na

 

 

  1. REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZYCH IM. W. ST. REYMONTA W CZARTAJEWIE

  2. REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZYCH IM. W. ST. REYMONTA W CZARTAJEWIE

  3. PODANIE - pobierz.pdf

Zarządzenie Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) w związku z art. 149 ust. 6, art. 155 ust. 6, art. 165 ust. 5 i art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:

  • do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, oraz do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi – stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia;
  • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia;
  • do klasy I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 3 do zarządzenia;

oraz

  • dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 4 do zarządzenia;

Zarządzenie Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów gimnazjum do klas I publicznych: dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia, a także na semestr pierwszy klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych

Na podstawie art. § 149 ust. 4, 5 i 7, art. § 155 ust. 4, 5 i 7, art. 165 ust. 3, 4 i 6, art. 187 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów gimnazjum:

  • do klas I publicznych: dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia – stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia;

  • na semestr pierwszy klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych – stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.