Przejdź do treści

Sprawozdania finansowe

SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 ROK

1. BILANS

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3. INFORMACJA DODATKOWA

4. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

 Sprawozdania za kolejne lata są zamieszczane na BIP