Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica"

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica"

 

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia stadionu lekkoatletycznego

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia stadionu lekkoatletycznego

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2- wzór umowy

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe na wyżywienie uczniów odbywających 4- tygodniowe ponadprogramowe staże w związku z realizacją projektu " Dziś stażysta jutro pracownik"

Zapytanie ofertowe na wyżywienie uczniów odbywających 4-tygodniowe ponadprogramowe staże w związku z realizacją projektu " Dziś stażysta jutro pracownik"

1. Zapytanie ofertowe

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1

3. Formularz ofertowy- załącznik nr 2

4. Wzór umowy- załącznik nr 3

5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zapytanie ofertowe na zakwaterowanie uczniów odbywających 4-tygodniowe ponadprogramowe staże w związku z rezliacją projektu "Dziś stazysta jutro pracownik"

Zapytanie ofertowe na zakwaterowanie uczniów odbywających 4- tygodniowe staże w związku z realizacją projektu " Dziś stażysta jutro pracownik"

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy- załącznik nr 1

3. Wzór umowy- załącznik nr 2

4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej