Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe na realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej

Zapytanie ofertowe na realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej:

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie w r. szk. 2021/22

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych
im. W. St. Reymonta w Czartajewie w r. szk. 2021/22

W związku z remontem internatu, co wiąże się z zawieszeniem działalności kuchni, informujemy, że współpraca z firmami dostarczającymi artykuły spożywcze kończy się w dniu 17.09.2021 r. Ponowne rozeznanie cenowe odbędzie się po wznowieniu pracy placówki, nie wcześniej niż w marcu 2022 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica"

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica"

 

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia stadionu lekkoatletycznego

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia stadionu lekkoatletycznego

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2- wzór umowy

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.