Przejdź do treści

Internat ZST w Czartajewie – wczoraj i dziś

Budynek internatu - rok 2022Internat jest wspólnym domem wychowanków, w którym dąży się do tworzenia rodzinnej  atmosfery sprzyjającej nauce, pracy i prawidłowemu rozwojowi.

Takim właśnie miejscem dla wielu pokoleń młodzieży był i jest Internat Zespołu Szkół  Technicznych w Czartajewie.

 Począwszy od 1955 roku, a więc od początków istnienia szkoły, uczniowie  pozbawieni możliwości codziennego dojeżdżania na lekcje, musieli zamieszkać w baraku, który kiedyś wraz z innymi budynkami gospodarskimi, został przejęty od Państwowego Gospodarstwa Rolniczego w Rudce. Tu też  jednocześnie  mieściła się  kancelaria gospodarstwa rolniczego i szkoły noszącej wówczas nazwę Zespół Szkół Rolniczych.  Tak właśnie  powstał pierwszy internat, lecz zaadaptowane do tego celu pomieszczenia nie dawały młodzieży dużego poczucia komfortu. 

Jednak potrzeba kształcenia, a także radość z przebywania w gronie rówieśników rekompensowała trudne warunki bytowe.

Czytaj więcej...

Szkolne inwestycje, czyli dynamiczny rozwój Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie

Obiekty szkolne - 2022 r.Rozpoczynamy dziś cykl artykułów przygotowujących do VI Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, który odbędzie się w dniach 17-18 września 2022 r .

 

 

Technikum w Czartajewie od wielu lat sukcesywnie modernizuje bazę kształcenia teoretycznego i praktycznego oraz przeprowadza szereg inwestycji. Obecna baza szkoły jest dostosowana do potrzeb istniejących, jak i nowych kierunków kształcenia. Szkoła, współpracując z pracodawcami, władzami samorządowymi i rodzicami, kształci specjalistów poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Oferta edukacyjna jest wzbogacana o cenne inicjatywy możliwe do realizacji dzięki organizacjom, firmom i instytucjom krajowym oraz pozyskanym środkom unijnym EFS.

Ostatnie lata obfitowały w inwestycje wpływające na podniesienie atrakcyjności kształcenia. Dotyczyły one budynku i otoczenia szkoły, ekologii, wyjazdów zagranicznych, zwiększania kompetencji uczniów oraz unowocześniania bazy dydaktycznej.

Czytaj więcej...

VI Zjazd Absolwentów 17-18 września 2022r.

VI Zjazd Absolwentów 17-18 września 2022r.     Komitet Organizacyjny VI Zjazdu Absolwentów przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie informuje, iż VI Zjazd Absolwentów odbędzie się w terminie 17-18 września 2022 r. Termin Zjazdu był przełożony ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną koronawirusa w kraju. Przedstawiony termin jest uzgodniony z Dyrekcją Szkoły jako ostateczny i wynika z przeprowadzanych wcześniej i obecnie remontów szkoły, internatu, jak też obiektów towarzyszących. Istniejący numer konta w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach:

83 8092 0001 0006 8778 2000 0010

jest aktualny z możliwością dokonywania przedpłat, a dokonane dotychczas przedpłaty są ważne. Biorąc pod uwagę dotychczasowy wzrost cen towarów i usług na rynku, Komitet Organizacyjny Zjazdu ustala, że:

- udział w części organizacyjnej wraz z materiałami informacyjnymi z obiadem wynosi 80zł,

- udział w części organizacyjnej wraz z materiałami informacyjnymi, z obiadem oraz z uroczystym balem wynosi 280zł.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zarezerwowania noclegu pod numerami telefonów:

- Internat – 85 655 28 70,

- Arkadia – 693-357-508.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu szkoły:      85 6552870

Do zobaczenia na VI Zjeździe Absolwentów w Czartajewie.

Zapraszamy!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
                                                                              VI Zjazdu Absolwentów 
                                                                               Mikołaj Żabiński

Nowy termin VI Zjazdu Absolwentów

     Komitet Organizacyjny VI Zjazdu Absolwentów w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły informuje, że Zjazd zostaje przeniesiony na 17-18 września 2022r.

Nowy termin Zjazdu

Komitet Organizacyjny VI Zjazdu Absolwentów w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły informuje, że Zjazd zostaje przeniesiony na 4-5 czerwca 2022r.