Przejdź do treści
joomla blog

Spotkanie z rodzicami

9 września (czwartek) o godzinie 18.00 odbędą się spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Rodzice uczniów klasy II technikum elektrycznego proszeni są o przybycie o godz. 17.30, aby spotkać się z panią Dyrektor i Kierownikiem szkolenia praktycznego. 

Rekrutacja na zajęcia laboratoryjne z programowania - projekt ElektroIT

Uwaga! Ogłaszamy rekrutację na "Zajęcia laboratoryjne z programowania” prowadzone na Uniwersytecie w Białymstoku, realizowane w ramach Zadania 4 w ramach projektu „ElektroIT” pt. "Współpraca ZST w Czartajewie z otoczeniem społeczno- gospodarczym poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy". Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 03.09.2021r.- 12.09.2021r.

Dokumentacja rekrutacyjna:

  1. formularz zgłoszeniowy.
  2. deklaracja uczestnictwa.
  3. oświadczenie rodzica.
  4. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
  5. oświadczenie - wizerunek ucznia.

Kiermasz używanych podręczników

    6 i 7 września na pierwszym piętrze w budynku szkoły zostaną udostępnione stanowiska, przy których każdy uczeń może kupić lub sprzedać swoje podręczniki. Każdy samodzielnie wycenia i sprzedaje swoje książki. Zaczynamy o 10.35.

Zapraszamy!

Samorząd Uczniowski

 

Czytaj więcej...

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22

Ponad 240 uczniów rozpoczęło właśnie naukę w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. W uroczystości uczestniczył Starosta Marek Bobel, oraz przedstawiciele 14 Batalionu Lekkiej Piechoty Pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, bowiem w placówce rozpoczyna działalność Oddział Przygotowania Wojskowego.

Do klas pierwszych przybyło w tym roku 57 uczniów. Otworzyliśmy 3 klasy pierwsze w 6 zawodach. Dodatkowo, w tym roku szkolnym wyłoniliśmy wśród uczniów klas pierwszych Oddział Przygotowania Wojskowego. 

Wkrótce rozpocznie się gruntowna modernizacja szkolnego internatu, na którą przeznaczona jest kwota blisko 6,5 miliona złotych.

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom samych sukcesów oraz satysfakcji z osiąganych wyników i z pracy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

    Rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1.09.2021r. odbędzie się, w zależności od pogody, na sali gimnastycznej lub placu szkolnym według harmonogramu:

  • klasy pierwsze, drugie, trzecie po szkole podstawowej: godz. 10:00,
  • klasy trzecie i czwarte po gimnazjum: godz. 11:00. 

     Rodzice i osoby towarzyszące uczniom pozostają na zewnątrz budynku.

Czytaj więcej...