Przejdź do treści
joomla blog

Światowy Dzień bez tytoniu

27 maja 2015 r. w naszej szkole w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej obchodziliśmy  Światowy Dzień bez Tytoniu.

Harmonogram zaplanowanych do realizacji działań  przedstawiał się następująco:

 

 1. Ogłoszenie konkursu wśród młodzieży  ze wszystkich klas na plakat (technika dowolna). Temat: „Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”,
 2. Dystrybucja materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach,
 3. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły o przeprowadzonych działaniach,
 4. Prelekcje, pogadanki podczas zajęć z wychowawcą,
 5. Zorganizowanie  w szkole punktu informacyjno-edukacyjnego  połączonego z:
 • przekazywaniem informacji na temat zagrożeń związanych z czynnym i biernym paleniem tytoniu,
 • rozdawnictwem materiałów oświatowo-zdrowotnych,
 • ekspozycją plakatów antynikotynowych,

Czytaj więcej...

Zajęcia warsztatowe z policją

W  związku z realizacją projektu profilaktycznego „Twoja droga – Twój wybór” w ramach programu „Stop patologiom”, 15 maja  2015 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe zorganizowane przez przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Siemiatyczach – panią Aldonę Ewę Ryszczuk i pana Aleksandra Wojtkowskiego.  W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas pierwszych.

Czytaj więcej...

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie uprzejmie informuje,  że w dniach 16 – 22. kwietnia 2015 roku odbyła się w naszej szkole ewaluacja, tj. praktyczne badanie oceniające przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Ewaluacja objęła następujące wymagania:

 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 3. Respektowane są normy społeczne.

Każde z powyższych wymagań zostało ocenione na poziomie B.

 

Czytaj więcej...

Matury w ZSR Czartajew

Od 4 maja 2015 roku w naszej szkole odbywają się egzaminy maturalne, pierwsze poważne egzaminy w życiu młodego człowieka, bądź co bądź wyniki matur przesądzą o wyborze kierunku studiów. Życzymy wszystkim maturzystom połamania pióra i jak najtrafniejszych wyborów życiowych. 

Czytaj więcej...

Dzień otwarty w ZSR Czartajew

29 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej szkole dzień otwarty, przybyła ponad 100-osobowa grupa gimnazjalistów z okolicznych gimnazjów, było gwarno i wesoło: