Przejdź do treści

Powitanie Wiosny

       21 marca w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie odbył się II Wiosenny Trójbój Marzanny.

Uczestnicy - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Siemiatycz, Czartajewa i Górek, przyjeżdżając znali ogólne zasady rywalizacji, ale szczegóły były niespodzianką dla wszystkich.

Czytaj więcej...

Dni Otwarte w WSA Łomża

     W dniu 20.03.2019 roku nasi uczniowie wzięli udział w Dniach Otwartych w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Tegoroczne spotkanie organizowane było pod hasłem „Zagrożenia XXI wieku”. Młodzież miała okazję uczestniczyć w eksperymentach budowlanych, chemicznych i fizycznych oraz wykazać się celnym okiem na strzelnicy. Wysłuchaliśmy także wykładu na temat bezzałogowych statków powietrznych oraz możliwościach ich wykorzystania w rolnictwie. Po części dla ducha przyszła pora na coś dla ciała. Po smacznej grochówce i warsztatach robienia sushi udaliśmy się w drogę do domu.

Opiekunowie grupy

p. Justyna Jaroszuk i p. Justyna Wojtkowska

Turniej szachowy "Złota Wieża"

     W dniu 17.03.2019 r. w Perlejewie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Siemiatycze w Szachach „Złota Wieża”. Naszą szkołę  reprezentowały dwie drużyny w składzie: Twarowski Adrian,  Obniski Eryk,  Szmurło Dominik oraz Czapiuk Daniel, Gunia Seweryn, Stępkowski Jarosław. Pierwsza drużyna zdobyła  wicemistrzostwo powiatu i uzyskała prawo udziału w rozgrywkach wojewódzkich.

Projekt "Dziś stażysta jutro pracownik"

Projekt „Dziś stażysta jutro pracownik”

Projekt „Dziś stażysta jutro pracownik” o  numerze projektu RPPD.03.03.01-20-0180/18 realizowany  w ramach  Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie. 

W ramach projektu wsparciem objętych będzie 45 uczniów i 3 nauczycieli kształcenia zawodowego w szkole.

Czytaj więcej...

Tydzień zawodów

    W dniach od 5 do 8 marca w naszej szkole odbył się „Tydzień zawodów”. W tych dniach wybrani reprezentanci poszczególnych kierunków kształcenia uczestniczyli w spotkaniach z zaproszonymi przedstawicielami zawodów.

Czytaj więcej...