Przejdź do treści
joomla blog

Oddział przygotowania wojskowego - zajęcia samoobrony i walki wręcz

16 maja 2022r. Oddział Przygotowania Wojskowego uczestniczył w zajęciach samoobrony i walki wręcz przeprowadzonych przez Pana Andrzeja Nowaczuka. Zajęcia odbyły się w trzech blokach:

- ogólnej sprawności fizycznej,

- musztry,

- elementów samoobrony.

Pierwsze miejsce w teście on-line programu „Bosch Termotechnika Szkoli”

Po raz kolejny uczeń naszej szkoły Adrian Bolc z klasy III technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdobył pierwsze miejsce w teście on-line programu „Bosch Termotechnika Szkoli” – pompy ciepła. Nagrodą był laser samopoziomujący  firmy Bosch. Gratulujemy!

Internat ZST w Czartajewie – wczoraj i dziś

Budynek internatu - rok 2022Internat jest wspólnym domem wychowanków, w którym dąży się do tworzenia rodzinnej  atmosfery sprzyjającej nauce, pracy i prawidłowemu rozwojowi.

Takim właśnie miejscem dla wielu pokoleń młodzieży był i jest Internat Zespołu Szkół  Technicznych w Czartajewie.

 Począwszy od 1955 roku, a więc od początków istnienia szkoły, uczniowie  pozbawieni możliwości codziennego dojeżdżania na lekcje, musieli zamieszkać w baraku, który kiedyś wraz z innymi budynkami gospodarskimi, został przejęty od Państwowego Gospodarstwa Rolniczego w Rudce. Tu też  jednocześnie  mieściła się  kancelaria gospodarstwa rolniczego i szkoły noszącej wówczas nazwę Zespół Szkół Rolniczych.  Tak właśnie  powstał pierwszy internat, lecz zaadaptowane do tego celu pomieszczenia nie dawały młodzieży dużego poczucia komfortu. 

Jednak potrzeba kształcenia, a także radość z przebywania w gronie rówieśników rekompensowała trudne warunki bytowe.

Czytaj więcej...

Podziękowanie

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie,  serdecznie dziękuje firmom:

PRONAR Sp. z o.o. Filia Siemiatycze

POLSER Sp. z o.o.

Oerlemans Foods Siemiatycze  Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o w Siemiatyczach

EL-STAW

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach

Natura. Centrum Ogrodnicze

Szkółka Roślin Ozdobnych Halina i Robert Morzy

Salon Fryzjerski Teresa Grochowska

Salon Fryzjerski Bożena Michalczuk

Salon Fryzjerski damsko – męski Marzena Putkowska

Salon Fryzjerski Męski Benes Bogusław

Salon Fryzjerski Damsko – Męski „Oksana” Oksana Romaniuk

 za umożliwienie młodym ludziom odbycia praktyk w Państwa firmie. Za okazane wsparcie i bezpośrednią pomoc, przychylność oraz tworzenie wspaniałej atmosfery w miejscu pracy dla naszych praktykantów.

To bardzo ważne, abyśmy - my dorośli - chcieli się podzielić swoją wiedzą i zawodowym doświadczeniem z młodszym pokoleniem. Tylko w ten sposób uczniowie mogą już teraz poznać specyfikę swojego wymarzonego zawodu i tym samym zweryfikować swoje wyobrażenie o nim z rzeczywistością.

Licząc na dalszą owocną współpracę, wyrażam nadzieję, iż nasze wspólne działania przyczynią się do podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego oraz zwiększenia zatrudnienia uczniów w szczególności na lokalnym rynku pracy.

Jeszcze raz dziękując za współpracę, proszę przyjąć najlepsze życzenia pomyślności i optymizmu, a także wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji czerpanej z  wypełniania codziennych obowiązków.

 

 Z wyrazami szacunku i nadzieją na dalszą współpracę

 

Opiekun praktyk zawodowych                                  Dyrektor ZST w Czartajewie

Dorota Jaszczuk                                                                    Marta Jakimiuk

 

 Czartajew, dn. 13.05.2022 r.

Projekt „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie”

Projekt „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie”

Celem projektu jest podniesienie do końca X 2023r. kompetencji 50 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie z kierunków technik ekonomista, technik usług fryzjerskich  i technik architektury krajobrazu  oraz doskonalenie kompetencji 11 nauczycieli poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego, w tym zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów,  kursów i szkoleń, zajęć wyrównawczych, udział w targach i konkursach branżowych, studia i kursy dla nauczycieli, adaptację i wyposażenie pracowni.

Uczniowie będą mogli podnieść i wzmocnić swoje umiejętności poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: koła naukowe, wycieczki edukacyjne, kursy, staże u pracodawców oraz z zajęcia z doradcą zawodowym, trenerem kompetencji. Nauczyciele zawodowcy podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach/kursach.

  1. Regulamin rekrutacji do projektu.
  2. Karta zgłoszeniowa ucznia.
  3. Formularz zgłoszeniowy na staż.
  4. Regulamin stażu.
  5. Regulamin rekrutacji na staż.
  6. Regulamin przydzielania stypendium.
  7. Informacja dla stażysty.