Przejdź do treści

Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

6 września b.r. w Białymstoku odbył się XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru. W uroczystości tej wzięli również udział  uczniowie naszej szkoły.

Projekt "Dziś stażysta jutro pracownik" - rekrutacja uczestników

W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” skierowanego do uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie prowadzona jest rekrutacja na:

       - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego dla klas maturalnych (dotyczy klas o profilu technik informatyk, technik mechanik i technik elektryk),
       - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla klas maturalnych (dotyczy klas o profilu technik informatyk, technik mechanik i technik elektryk),
          - Zajęcia pozalekcyjne z informatyki(dotyczy uczniów z klas o profilu technik informatyk).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa zostały podane w Regulaminie rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie, który się znajduje w plikach do pobrania na niniejszej stronie. W najbliższym czasie odbędą się również spotkania informacyjno – organizacyjne dla uczestników.

Harmonogram rekrutacji:

  • 05.09.2019 r.– 16.09.2019 r. (Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (do pobrania w plikach poniżej oraz sekretariacie szkoły)
  • 17.09.2019 r. – Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej
  • 18.09.2019 r. – Ogłoszenie zakwalifikowanych uczestników wraz z listą rezerwową
  • 20.09.2019 r.– Procedura odwoławcza

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
  2. Formularz zgłoszeniowy.
  3. Oświadczenie Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w projekcie
  4. Deklaracja uczestnictwa.
  5. Oświadczenie uczestnika projektu.
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku ucznia na niekomercyjne potrzeby projektu „Dziś stażysta jutro pracownik”.

Narodowe Czytanie 2019

Narodowe Czytanie w ZST

Już kolejny raz nasza szkoła włączyła się do Narodowego Czytania - akcji popularyzującej czytelnictwo pod honorowym patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy. W Czartajewie na Stadionie Lekkoatletycznym uczniowie czytali fragmenty wybitnych utworów należących do kanonu literatury. W tym roku były to nowele Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego.
 

Zebranie z rodzicami

    W piątek 6 września 2019 r. o godz. 17:30 w sali 26 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas II i III w zawodzie technik elektryk.

O godzinie 18:00 odbędzie się zebranie ogólne na sali gimnastycznej.

O godzinie 18:30 - spotkania z wychowawcami w klasach.

O godzinie 19:00 - spotkanie rad oddziałowych w gabinecie dyrektora.

    W trakcie zebrania będą poruszone bardzo istotne zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkoły oraz obowiązkami rodziców wobec uczących się dzieci wynikającymi z prawa oświatowego i kształcenia zawodowego. Ze względu na wagę poruszanych zagadnień proszę potraktować obecność na wywiadówce (przynajmniej jednego z rodziców) jako OBOWIĄZKOWĄ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor ZST Marta Jakimiuk

 

Spotkania z wychowawcami

Klasa

Wychowawca

Sala

I TI (5)
technikum informatyczne po szkole podstawowej

p. Krystyna Mantur

20 (budynek szkoły)

I TUF/TAK (5) technikum usług fryzjerskich
i architektury krajobrazu po szkole podstawowej

p. Justyna Jaroszuk

33 (budynek internatu)

I TEL/TUISEO (5) technikum elektryczne i energetyki odnawialnej po szkole podstawowej

p. Bogdan Laskowski

19 (budynek szkoły)

I TE/TEL (4) technikum ekonomiczne i elektryczne po gimnazjum

p. Natalia Gusiewa-Romaniuk

44 (budynek internatu)

I TI/TM (4) technikum informatyczne i mechaniczne po gimnazjum

p. Marta Tymińska-Kacprowska

6 (budynek szkoły)

II TI/TM

p. Rafał Szyszko

5 (budynek szkoły)

II TE/TH

p. Walentyna Homanowska

23 (budynek szkoły)

II TEL/TUF

p. Sylwia Pierlejewska

26 (budynek szkoły)

III TI/TM

p. Mariusz Szulc

47 (budynek internatu)

III TE/TEL/TUF

p. Katarzyna Piotrowska

27 (budynek szkoły)

IV TI/TUF

p. Justyna Szewiak-Puch

37 (budynek internatu)

Parking

W dniach 2-3 września 2019r. ze względu na organizację rozpoczęcia roku szkolnego oraz XII Podlaskiego Turnieju w Dwuboju Pożarniczym, nie będzie możliwości wjazdu na teren szkoły od ulicy Długiej.

 

Pracowników szkoły, uczniów i interesantów prosimy o parkowanie samochodów na stanowiskach przy ulicy Długiej oraz na łące (wjazd od szosy Grodziskiej).

 

Przepraszamy za utrudnienia.

Dyrekcja ZST
w Czartajewie