Przejdź do treści

2019

 Każdy nowy rok to zupełnie inna książka zawierająca 365 pustych stron.

Wypełnij ją tym wszystkim, czego nie zrobiłeś w starym roku (...)

100.rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego

Powstanie wielkopolskie 1918 – sukces wielkopolskiego społeczeństwa

Powstanie wielkopolskie rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku. Po godzinie 16:00 na ulicy Wilhelmowskiej w Poznaniu padły jego pierwsze strzały. To dzięki temu zrywowi Wielkopolska została włączona w granice niepodległego państwa polskiego.

Wyzwolona, a co trzeba podkreślić —  nie zniszczona wojną Wielkopolska, stała się ważną podporą państwa polskiego; to poznańskie banki finansowały w dużej mierze działalność rządu Paderewskiego, a 70-tysięczna Armia Wielkopolska, doskonale uzbrojona i wyposażona, stanowić miała najlepszą część wojska polskiego; jej pierwsze formacje już wiosną 1919 roku wsparły walczących w Galicji Wschodniej, następnie zapisały piękną bojową kartę w walkach z bolszewikami, także w wojnie 1920 roku. Jednocześnie Wielkopolanie czynnie wspierali ruch polski na Śląsku, dostarczając mu świetnie przygotowanych i bitnych kadr. Tak więc znaczenie Powstania Wielkopolskiego zdecydowanie wykracza poza regionalny wymiar, jest istotnym wkładem w budowę niepodległego państwa polskiego.

Czytaj więcej: https://histmag.org/Powstanie-wielkopolskie-1918-sukces-wielkopolskiego-spoleczenstwa-17999

Wieczór Wigilijny w ZST Czartajew

     20 grudnia w internacie Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie odbył się Wieczór Wigilijny, w którym uczestniczyła dyrekcja szkoły, księża, nauczyciele, pracownicy szkoły i internatu, uczniowie szkoły oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęły Jasełka przygotowane przez młodzież mieszkającą w internacie pod kierunkiem wychowawczyni Doroty Jaszczuk. Zanim zasiedliśmy do wspólnego posiłku, przy wspólnej modlitwie i przełamaniu się opłatkiem, życzenia Bożonarodzeniowe złożyli dyrektor szkoły Pan Alfred Bajena oraz księża obu wyznań. Ten wyjątkowy wieczór przy wieczerzy wigilijnej spędziliśmy w świątecznym nastroju.

     Dziękujemy za przybycie zaproszonym gościom i życzymy wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

XVII Konkurs o Puchar Patrona Szkoły W. St. Reymonta

Dnia 17.12.2018 r. w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie odbyła się XVII Edycja Konkursu o Puchar Patrona Szkoły. Jak co roku wzięły w nim udział klasy pierwsze: 

- Klasa I Technik Handlowiec i Technik Ekonomista z wychowawcą Panią Walentyną Homanowską,
- Klasa I Technik Usług Fryzjerskich i Technik Elektryk z wychowawcą Panią Sylwią Pierlejewską,
- Klasa I Technik Informatyk i Technik Mechanik z wychowawcą Panem Rafałem Szyszko.

Czytaj więcej...

Kartki świąteczne w różnych językach

     Uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w konkursie na kartkę świąteczną w języku obcym. Wszyscy uczestnicy zostali docenieni przez swoich nauczycieli i nagrodzeni ocenami zaś efekty pracy młodzieży można oglądać w gablotach języków obcych. Gratulujemy zdolności językowych oraz artystycznych.

Barbara Puchacz stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Barbara Puchacz, uczennica klasy II w zawodzie technik ekonomista, otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.

Jednym z kryteriów umożliwiających otrzymanie stypendium jest wysoka średnia ocen.

Barbara Puchacz w roku szkolnym 2017/2018 uzyskała najwyższa średnią w szkole - 5,33, dzięki czemu znalazła się w gronie 116 stypendystów z województwa podlaskiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!