Przejdź do treści

Licealiada Województwa Podlaskiego w lidze lekkoatletycznej

     26.09.2019r. drużyna chłopców i dziewcząt ZST Czartajew wystartowała w Białymstoku w Memoriale Aleksandra Wojny (Licealiada Województwa Podlaskiego w lidze lekkoatletycznej). Drużynowo chłopcy zajęli VI miejsce a dziewczęta VIII w II lidze. Jest to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę fakt, że jest to pierwszy występ w rywalizacji województwa podlaskiego od kilku lat. Zawodnicy od pierwszych dni września mocno pracują, zatem jest szansa aby za rok wystartować w I lidze.

Czytaj więcej...

Dzień Języków Europejskich

     26 września to Europejski Dzień Języków, ustanowiony w 2001 roku przez Radę Europy. W naszej szkole z tej okazji zorganizowany został Dzień Języków Obcych. Na zajęciach językowych uczniowie rozwiązywali łamigłówki językowe oraz poznawali ciekawostki dotyczące języków, których się uczą. Młodzież uczestniczyła w quizach wiedzy o krajach obszarów języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Uczniowie musieli się wykazać zarówno wiedzą językową jak też kulturoznawczą. W szkole pojawiły się flagi krajów, których języki są nauczane oraz popularne zwroty w różnych językach. Dodatkowo w tym dniu przerwy były urozmaicone piosenkami w językach obcych.

"Różowa wstążeczka" - spotkanie profilaktyczne

"Różowa wstążeczka" to symbol walki z rakiem piersi, a październik to miesiąc walki z tą chorobą. W naszej szkole po raz kolejny odbyło się spotkanie edukacyjne pod hasłem "Różowa wstążeczka", mające na celu uświadomienie młodzieży, jak ważna jest profilaktyka i zdrowy styl życia. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji na temat badań profilaktycznych, konieczności ich systematycznego wykonywania, czynników ryzyka, odpowiedzialności za własne zdrowie.

Prelekcja została uzupełniona prezentacją techniki samobadania piersi. Korzystając z fantomu piersi dziewczęta mogły wykonać badanie piersi oraz miały możliwość wykrycia guzków znajdujących się w jej obrębie. Uczennice mogły porównać fantomy piersi zdrowych i z guzami nowotworowymi, tym samym nabywając umiejętność techniki samobadania piersi i rozpoznawania zmian nowotworowych. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu otrzymała również broszury i ulotki z zakresu profilaktyki.

Prowadząca na koniec wystąpienia zachęcała do regularnego badania piersi podkreślając, że najlepszą bronią w każdym wieku w walce z rakiem piersi jest profilaktyka oraz wczesne wykrywanie zmian.

Nabór uczniów na szkolenie z administrowania siecią komputerową

     Ogłaszamy nabór dla uczniów klas II-IV w zawodzie technik informatyk w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 "Szkolenie z administrowania siecią komputerową" (30 godzin). Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 27.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

 Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie rodzica,
4.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
5.zgoda na udostępnienie wizerunku.

Nabór na szkolenia dla nauczycieli zawodu w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik”

     Ogłaszamy nabór dla nauczycieli zawodu zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie na szkolenia w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:
1. Kurs z grafiki komputerowej z pakietem Corel dla 3 nauczycieli nauki zawodu (kurs 25 godzinny);
2. Kurs z zakresu klimatyzacji samochodowej dla 2 nauczycieli nauki zawodu (kurs 10 godzinny);
3. Kurs z zakresu diagnostyki czujników silnika i nadwozia dla 2 nauczycieli nauki zawodu (kurs
8 godzinny);
4. Kurs z platform e- learningowych jako narzędzie wspierające edukację dla 3 nauczycieli nauki zawodu (kurs 25 godzinny).
Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 27.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

     Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy nauczyciela,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
4.zgoda na udostępnienie wizerunku.

Spotkanie z przedstawicielkami banku

W dniu 26.09.2019r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielkami banku PKO BP, w którym uczestniczyli uczniowie klas III TE/TEL/TUF oraz IV TI/TUF. Na spotkaniu zebrani zdobyli wiedzę na temat funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, sposobów zakładania kont bankowych oraz o działaniu kont oszczędnościowych.

Celem spotkania było również zapoznanie uczniów z ofertą bankowości internetowej dla młodzieży, jej nowoczesną i przyjazną formą, która sprawia, że uczniowie nauczą się zarządzać kontem bankowym, sprawdzać jak procentują ich pieniądze i będą oszczędzać z przyjemnością. Bardzo dużą uwagę zwrócono na cyberzagrożenia przy korzystaniu z bankowości elektronicznej. Aktywny udział uczniów w spotkaniu został nagrodzony drobnymi upominkami.

Czytaj więcej...