Przejdź do treści

Wpłaty na obiady i czesne za internat (2)

 

Łapiemy wiatr w żagle razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

    Łapiemy wiatr w żagle razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! Nasza szkoła włączyła się w zbiórkę w ramach 28 Finału - dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Ponadto, uczennice ZST jako wolontariuszki rejestrowały potencjalnych dawców szpiku podczas siemiatyckiego finału w SOK, gdyż Fundacja DKMS od lat współpracuje z Orkiestrą. Finał WOŚP to dzień kiedy wszyscy jesteśmy tak wspaniale hojni i dobroduszni, a puszki wypełniają się nie tylko pieniędzmi, ale też dobrem, którym się dzielimy. Cieszymy się, że włączając się w szlachetną akcję WOŚP staliśmy się częścią wielkiego SERCA, złożonego z ludzkiej życzliwości i solidarności.

Uczniowie ZST w Czartajewie przez cały rok pod opieką dentysty

     Powiat Siemiatycki zawarł porozumienie z SP ZOZ Siemiatycze na świadczenie usług stomatologicznych dla uczniów czterech szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym. Dotyczy to Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie, Zespołu Szkół w Siemiatyczach (LO Siemiatycze), ZSR Ostrożany i Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach. Świadczenie stomatologiczne będą bezpłatne, a uczniowie przyjmowani poza kolejnością.  Świadczenia będą udzielane od 1 stycznia w poradni przy ul. 11 Listopada 26 (tel.85 655 21 22).

     Zgodnie z zawartym porozumieniem SP ZOZ Siemiatycze będzie zobowiązany do wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 lat (z wyłączeniem ortodoncji), a także współpracy z pielęgniarką lub higienistką szkolną oraz dyrektorem w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów.

źródło: www.siemiatycze.pl

Bezpieczny wypoczynek – informacja dla rodziców

     Zbliżające się ferie zimowe to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych form zorganizowanego wypoczynku. Propozycji obozów czy półkolonii jest bardzo dużo. Nadzór nad ich organizacją sprawuje kurator oświaty, ale to rodzice decydują, komu powierzą opiekę nad swymi dziećmi. Aby pomóc Państwu w dokonaniu tego wyboru, proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/bezpieczny-wypoczynek-informacja-dla-rodzicow.html

Wpłaty na obiady i czesne za internat


 

Szczęśliwego Nowego Roku