Przejdź do treści

Wakacje 2019

Internat przy ZST Czartajew posiada jeszcze wolne miejsca

Uwaga uczniowie!

Internat przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie dysponuje jeszcze wolnymi miejscami

Komisja konkursowa wybrała nowego dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie

Komisja konkursowa wybrała nowego dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie

     Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organu prowadzącego, kuratorium oświaty, rady pedagogicznej szkoły, rady rodziców oraz związków zawodowych po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym wybrała Martę Jakimiuk jako kandydata na nowego dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie.

    

Więcej: źródło

12 LIPCA 2019

Wyniki matur w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Wyniki matur w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Przedmioty obowiązkowe w części ustnej egzaminu:

Język polski oraz języki obce nowożytne – 100% (zdali wszyscy uczniowie)

Przedmioty obowiązkowe w części pisemnej egzaminu:

      • Język polski 96% (na 27 uczniów przystępujących do egzaminu zdało 26)

      • Matematyka 93% (na 27 uczniów przystępujących do egzaminu zdało 25)

      • Język angielski 81% (na 21 uczniów przystępujących do egzaminu zdało 17)

      • Język niemiecki 50% (na 2 uczniów przystępujących do egzaminu zdał 1)

      • Język rosyjski 100% (na 3 uczniów przystępujących do egzaminu zdało 3)

      • Język francuski 100% (1 uczeń przystępował do egzaminu i zdał)

Zdawalność egzaminu maturalnego: 70,3%

Rozdanie świadectw 2018/2019

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną zaprasza absolwentów Technikum po odbiór świadectw maturalnych dnia 4 lipca 2019 r. w sekretariacie szkoły.