Przejdź do treści

Konkurs Rachunkowości

    8.04.2014r. w Białymstoku odbyła się XVI Edycja Konkursu Rachunkowości, w której wzięła udział młodzież szkół ekonomicznych województwa podlaskiego. Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. Patronat merytoryczny sprawuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Wyższa Szkoła Ekonomiczna i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 

    W tym prestiżowym konkursie tematycznym wzięło udział pięć uczennic z klasy IVTE naszej szkoły: Ewelina Boratyńska, Monika Borzym, Patrycja Grajek, Agata Mikołajczuk, Barbara Toczko. Konkurs w Białymstoku przebiegał trzyetapowo, nasze trzy uczennice dotarły do etapu drugiego: Agata, Barbara, Patrycja, niestety nie znalazły się wśród 5 finalistów. Udział w konkursie zakończył się miłym akcentem - rozdaniem nagród głównych, cennych upominków dla reszty uczestników, jak również specjalnych podziękowań i publikacji naukowych dla nauczycieli przygotowujących młodzież.

    Udział w konkursie był wspaniałym przeżyciem dla młodzieży zainteresowanej tematem rachunkowości znacznie wykraczającym poza ramy szkolnej podstawy programowej. Liczymy, że za rok w konkursie wezmą udział także uczniowie naszej szkoły.

Marta Jakimiuk, Justyna Szewiak-Puch

Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych

W piątek 29 maja 2015r. 223 uczniów z całej Polski uczestniczyło  na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zmaganiach finałowych XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowy konkurs wiedzy i umiejętności praktycznych w Polsce. Jego celem jest rozwijanie u młodzieży zainteresowań rolnictwem, pogłębianie i popularyzacja wiedzy rolniczej oraz umożliwianie najlepszym kontynuowanie nauki na wielu prestiżowych uczelniach w kraju. Nasz okręg, obejmujący 28 szkół z województwa podlaskiego i mazowieckiego w bloku agrobiznes reprezentowało trzech uczestnikow, w tym Agata Mikołajczuk z klasy III Technikum, w zawodzie technik ekonomista. Agata uzyskała tytuł finalisty XXXIX edycji OWiUR. Dzięki temu może być przyjęta poza postępowaniem kwalifikacyjnym na kierunki ekonomiczne na wielu uczelniach w Polsce. 

Serdecznie gratulujemy

W. Homanowska

Wygrana w olimpiadzie wiedzy i umiejętności rolniczych

21 kwietnia 2015 roku uczennica kl III TE Agata Mikołajczuk z rąk dr inż. Szymona Czarnockiego odebrała nagrodę za wygraną 39 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap okręgowy.

Agata wygrała blok agrobiznesu. Uczennicę do olimpiady przygotowała mgr inż. Walentyna Homanowska. Sukces ten uprawnia do udziału w etapie centralnym który odbędzie się w Olsztynie w dniach 29-30.05.2015 r.

Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Uczniowie technikum elektrycznego z wizytą w Oerlemans w Siemiatyczach

W dniu 11.03.2020 r uczniowie klasy III Technikum Elektrycznego odbyli wycieczkę do zakładu Oerlemans Foods w Siemiatyczach. Celem wizyty było poznanie specyfiki pracy w zawodzie elektryka, poznanie maszyn, urządzeń i technologii produkcyjnych. Na terenie zakładu uczniowie zwiedzili m.in. główną rozdzielnię średniego napięcia 15kV, gdzie mieli możliwość sprawdzenia doboru aparatów elektrycznych jakie zostały użyte. Zapoznali się również z systemem awaryjnego zasilania pomp wody oraz dowiedzieli się jakie zostały użyte systemy grzewcze w procesie produkcji. Najciekawszym miejscem okazała się jednak główna sterownia, gdzie młodzież skupiła się na urządzeniach kontrolno-pomiarowych monitorujących pracę całego zakładu. Uczniowie podczas zwiedzania zadawali szereg pytań oraz zwracali szczególną uwagę na parametry pracy poszczególnych aparatów i urządzeń. Odpowiedzialnymi za przygotowanie i wyjazd byli nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych - Piotr Żembrowski i Marek Chmielewski.

Junkers szkoli

    Uczniowie klas pierwszych technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technikum elektrycznego uczestniczyli w realizacji projektu „Junkers szkoli”. Przez kilka godzin nauczyciel Bogdan Laskowski prezentował uczniom najnowsze osiągnięcia firmy Bosch dotyczące techniki grzewczej oraz zasadę działania kondensacyjnych kotłów gazowych. Następnie uczestnicy wzięli udział w teście on-line sprawdzającym ich wiedzę dotyczącą zagadnień szkolenia. Test najlepiej napisał uczeń klasy I Technikum  Urządzeń i  Systemów Energetyki  Odnawialnej, Jakub Czapko.

Szkolenie z zakresu technik grzewczych

     W dniu 13 listopada 2019 roku nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie: Marek Chmielewski oraz Bogdan Laskowski wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez firmę Bosch w Warszawie. Celem programu „Junkers szkoli” jest przybliżenie nauczycielom oraz uczniom szkół technicznych najnowszych osiągnięć w technologii centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem techniki kondensacyjnej. Prowadzący spotkanie omówił zasady działania kotłów kondensacyjnych oraz ich budowę. Można było też zobaczyć jak wyglądają one od „środka” oraz wymontować niektóre z elementów.

Czytaj więcej...