Przejdź do treści

ELEKTROŚMIECI - Problem globalny

     Dnia  22.03.2017 uczniowie klasy II Technikum Energetyki Odnawialnej wzięli udział w warsztatach pt. „Elektrośmieci – problem globalny”. W ramach spotkania obejrzeli film pt. „Elektroniczne śmietnisko” i prezentację multimedialną zawierającą informacje dotyczącą ZSEE i postępowania z nimi. Warsztaty odbyły się przy współpracy z Fundacją na rzecz walki z odpadami Czysta Ziemia.

Aneta Lenkiewicz

Junkers szkoli

     Uczniowie  klasy II Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej uczestniczyli w III edycji programu „Junkers szkoli” .

    Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń i systemów grzewczych. W ramach programu prowadzono zajęcia z trzech obszarów tematycznych: kotły kondensacyjne, technika solarna i pompy ciepła. Przeprowadzono też dwa testy on- line dotyczące zdobytej wiedzy. Po każdym z testów zostały przyznane nagrody dla ucznia,  który uzyskał najlepszy wynik w szkole.

     W dziale  kotły kondensacyjne pierwsze miejsce zdobył Jakub Leśniczuk, natomiast w technice solarnej i pompach ciepła Rafał Jaszczuk. Zwycięzcy otrzymali urządzenia firmy Bosch: dalmierz laserowy oraz detektor cyfrowy.

Energia Słoneczna - eksperymenty

     Uczniowie klasy II Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w ramach zajęć przeprowadzali eksperymenty związane z energią słoneczną. Zapleczem tych eksperymentów był nowoczesny zestaw, w który znajduje się między innymi kolektor słoneczny będący od niedawna na wyposażeniu pracowni. W doświadczeniach uczniowie musieli zmierzyć wpływ promieniowania w zależności od powierzchni, sprawdzić rozkład temperatur w zbiorniku zależnie od wysokości pojemnika oraz wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w zbiorniku za pomocą kolektora słonecznego.

     Eksperymenty pozwolą uczniom zrozumieć działanie kolektorów słonecznych i możliwości wykorzystania energii słonecznej jako źródła energii odnawialnej.

Profesjonalne zestawy z OZE

Dynamiczny rozwój różnych dziedzin nauki i techniki związanych z odnawialnymi źródłami energii wymaga od osób mających kontakty zawodowe z tymi zagadnieniami, posiadania wszechstronnej wiedzy m.in. w zakresie fotowoltaiki, energii wiatrowej i kolektorów słonecznych.

Szkolna pracownia ze stanowiskami do wykonywania połączeń elektrycznych oraz wykonywania konserwacji i napraw urządzeń i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej została wyposażona w TRZY super nowoczesne zestawy: FOTOWOLTAIKA, ENERGIA WIATROWA i KOLEKTOR SŁONECZNY.

I. FOTOWOLTAIKA:

Zestaw profesjonalny jest optymalnym narzędziem do przeprowadzania praktycznych zajęć technicznych w tym zakresie. System umożliwia zarówno przeprowadzanie doświadczeń demonstrujących podstawowe prawa fizyki związane z zasadą działania ogniw słonecznych, jak i wykonywanie eksperymentów z poszczególnymi elementami zestawu. Zestaw umożliwia także zaprojektowanie i budowę kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej.

Czytaj więcej...

Pracownia energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to nowy kierunek kształcenia zawodowego, który został uruchomiony w Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie w roku szkolnym 2015/16.

W styczniu 2017 r. w szkole zostały otwarte nowe pracownie na potrzeby tego kierunku:

Pracownia dokumentacji i systemów energetyki odnawialnej wyposażonej w nowoczesne stanowiska komputerowe z profesjonalnym oprogramowaniem oraz pracownia montażu i obsługi systemów energetyki odnawialnej.

Należy wspomnieć, że znaczący wkład w przygotowanie pracowni mieli sami uczniowie naszej szkoły. Młodzież z technikum energetyki odnawialnej, pod kierunkiem nauczyciela p. Bogdana Laskowskiego, wykonała elementy instalacji sanitarnej, które umieszczono w pracowni jako pomoce dydaktyczne, zaś ich koledzy z technikum informatycznego, pod kierunkiem p. Mariusza Szulca, zamontowali okablowanie i urządzenia lokalnej sieci komputerowej.

Czytaj więcej...

Pokaz technik łączenia instalacji sanitarnych

     Dnia 28.11.2016 r. klasa II Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej po raz drugi uczestniczyła w pokazie technik łączenia instalacji sanitarnych firmy „KISAN”. Pan Rafał Kubasik przedstawił uczniom system łączenia rur metodą zaprasowania ( Kistal C i Kistal Inox). Uczniowie mogli nauczyć się łączyć rury, a efekty ich pracy zostały umieszczone w nowej pracowni energii odnawialnej.

Dziękujemy Panu Rafałowi Kubasikowi za pokaz oraz udostępnione materiały instalacyjne.