Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego:

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Egzaminy zawodowe w sesji zimowej

11 stycznia - 19 lutego 2021 r.

Ferie zimowe

4 - 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć w klasach IV technikum

30 kwietnia 2021 r.

Egzamin maturalny

4 - 20 maja 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Egzaminy zawodowe w sesji letniej

7 czerwca - 8 lipca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

1.      12 listopada 2020 r.

2.      13 listopada 2020 r.

3.      29 marca 2021 r.

4.      30 marca 2021 r.

5.      31 marca 2021 r.

6.      4 maja 2021 r.

7.      5 maja 2021 r.

8.      6 maja 2021 r.

9.      7 maja 2021 r.

10.  4 czerwca 2021 r.