Kierownictwo ZST Czartajew:
 Marta Izabela Jakimiuk - dyrektor
 Marta Zagubień - Okłota - wicedyrektor
Dorota Jaszczuk
- kierownik internatu
Mariusz Niewiarowski
- kierownik szkolenia praktycznego

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w roku szkolnym 2023/2024

Przedmiot Nazwisko i imię
język polski Marta Tymińska-Kacprowska, Sylwia Pierlejewska
język angielski Monika Olędzka, Iwona Poletyło, Przemysław Lewandowski
język francuski Mariusz Szulc
język niemiecki
Urszula Jermakowicz
język rosyjski Krystyna Mantur, Helena Tymoszewicz
matematyka Marta Zagubień-Okłota, Anetta Lenkiewicz, Sylwia Jankowska, Anna Samojluk
fizyka Anetta Lenkiewicz, Anna Samojluk
muzyka Łukasz Kraujutowicz
historia Mirosław Samosiuk, Ewa Gierasimiuk
historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość Mirosław Samosiuk
wiedza o społeczeństwie Mirosław Samosiuk, Marta Kacprowska - Tymińska
geografia Bogdan Laskowski, Katarzyna Piotrowska
biologia Wiktor Wolszczuk, Sylwia Jankowska
chemia Ewelina Jabczyk, Sylwia Jankowska

edukacja dla bezpieczeństwa

bezpieczeństwo i higiena pracy

Renata Kowalczyk, Mirosław Samosiuk

Martyna Szumarska

informatyka Justyna Szewiak-Puch, Piotr Szymaniuk, Wiktor Wolszczuk, Sylwia Jankowska

podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza

biznes i zarządzanie

Walentyna Homanowska

Ewelina Jabczyk

przedmioty zawodowe technik informatyk Leon Kochanowski, Justyna Szewiak-Puch, Mariusz Szulc, Piotr Szymaniuk
przedmioty zawodowe technik mechanik Leon Kochanowski, Piotr Szymaniuk, Jerzy Filutowski, Łukasz Kaliszuk
przedmioty zawodowe technik ekonomista Walentyna Homanowska, Marta Jakimiuk, Katarzyna Piotrowska, Ewelina Jabczyk, Justyna Szewiak-Puch
przedmioty zawodowe technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Bogdan Laskowski
przedmioty zawodowe technik usług fryzjerskich Justyna Jaroszuk, Dorota Kalinowska
przedmioty zawodowe technik elektryk Marek Chmielewski, Sławomir Kaliszewski
przedmioty zawodowe technik architektury krajobrazu Ludwik Zaremba, Renata Kowalczyk
kompetencje personalne i społeczne i organizacja pracy zespołów Katarzyna Piotrowska, Justyna Szewiak-Puch, Walentyna Homanowska
wychowania fizyczne Stanisław Kubeł, Rafał Szyszko, Marcin Stypułkowski
religia ks. Dariusz Tworkowski, ks. Jarosław Błażejak, ks. Taras Diachuk
biblioteka Elżbieta Rożuk

 

wychowawcy internatu

Dorota Jaszczuk, Justyna Wojtkowska, Anna Niewiarowska, Mariusz Niewiarowski, Janusz Łopuski, Marcin Stypułkowski, Tomasz Marchel