REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZYCH IM. W. ST. REYMONTA W CZARTAJEWIE

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

 

Terminarz rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2024/2025:

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do Oddziału Przygotowania Wojskowego w szkole ponadpodstawowej

od 13 maja 2024 r.
do 29 maja 2024 r.
do godz. 15.00

od 23 lipca 2024 r.
do 26 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 13 maja 2024 r.
do 18 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

od 23 lipca 2024 r.
do 26 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku

od 21 czerwca 2024 r.
do 9 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

 

4.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

6 czerwca 2024 r.
godz. 16.00

30 lipca 2024 r.
godz. 10.00

II termin1
25 czerwca 2024 r.
o godz. 10.00

5.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin
10 czerwca 2024 r.
o godz. 10.00

do 1 sierpnia 2024 r.
o godz. 10.00

II termin
1 lipca 2024 r.
o godz. 10.00

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z  ustaleniem tych okoliczności.

do 10 lipca 2024 r.

do 29 lipca 2024 r.

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 15 lipca 2024 r.

do 5 sierpnia 2024 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2024 r.
o godz. 10:00

6 sierpnia 2024 r.
o godz. 10:00

9.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 13 maja 2024 r.
do 17 lipca 2024 r.

od 23 lipca 2024 r.
do 7 sierpnia 2024 r.

10.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w  uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 19 lipca 2024 r.
do godz. 15:00

do 9 sierpnia 2024 r.
do godz. 15:00

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 lipca 2024 r.
o godz. 10:00

12 sierpnia 2023 r.
o godz. 10:00

12.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o  liczbie wolnych miejsc w szkole

22 lipca 2024 r.
do godz. 14:30

12 sierpnia 2024 r.
do godz. 14:30

13.

Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

23 lipca 2024 r.

13 sierpnia 2024 r.

 

 _____________________________________

1 Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby sprawności w pierwszym terminie.